Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
Önmegtermékenyítés  
 
Az ember folyamatosan teremt anyagot magából, neutront és neutrínót. Ezek egy része a fizikai testbe, más részük pedig a hozzánk tartozó, nem fizikai testbe épül be. Azok, amelyek nem épülnek be sehová, elhagyják az emberi testet. A neutron hamar elbomlik elektronokra és protonokra.
 
Minden élőlény bocsájt ki magából (teremt) ilyen elbomló neutronokat és neutrínókat. Ezen részecskék nagy része a vízhez kötődve megmarad, (hiszen a hidrogén atomról beszélek) részt vesz a vízkörforgásban, a többi része felfűződik az idő gyöngysorára, elsodródik a Föld légköréből.
 
Párat befognak a nagyobb bolygók, de nagy részük elsodródik a naprendszerünk szélére az Oort-felhő-be, ahonnan a legtöbb esetben üstökösként szabadulnak ki, a 2003 VB12 hatására. Az Oort-felhő a begyűjtője az összes olyan anyagnak, amelyek a Földről és a Naprendszer bolygóiról szabadulnak ki.
 

Teljes írás: Töredékek ˙7

 
babe: minden változik…
medi: igazad van, minden változik és nincs olyan, amihez ne lenne közünk. Nincs olyan. Akik az értelem szemével néznek, azok nem szeretnek igazán. Azok tárgynak vesznek mindent. A tévét, a macskát, az anyjukat, a férjüket és igazán, nem szeretnek. Akik meg csak az érzést élik meg, azok szeretete, ugyanúgy nem igazi szeretet. A szeretet a megismerés, az elfogadás. Ahhoz hogy szeress, meg kell ismerned engem és nekem téged. Nekem el kell fogadnom mindazt ami benned van és ezt csak úgy tehetem meg, ha időről időre beléd bújok. Te pedig szintén ezt teszed másokkal.

medi: a Földön, semmit sem lehet tárgyilagosan venni. Kevesen értik mi az ami élő, mi az élet, mikor kezdődik. Az élet, folyamatos. A macska is él és él a szék is, mi pedig ítéltünk. Nos régen, mindent megjavítottak, most mindent kidobnak. A tört széket, a rossz cipőt, a nagyit a szociba, a kutyát az utcára. Mindent kidobnak. Soha nem volt még ekkora szeretet-lenségben ez a világ. Itt vagy Babe?
babe: igen itt vagyunk.
én: figyelünk.
 
medi: szia Fátylak Őre. Nos azt mondom, nem lehet csak az értelem és az érzés szívével együtt szeretni. A szeretet nem önfeláldozás és nem a folyamatos mások segítése. A szeretet a megismerés, az elfogadás. Némely emberben vannak olyan kitágult pillanatok, amikor felismerik azt, hogy minden emberrel egyek. Azt hogy van közük a csavargóhoz, a gazdaghoz, a drogoshoz, a kurvához, az átlagemberekhez.
babe: igen, kezdem megtapasztalni. Most már tudom, hogy nem bánthatnak és ha ezt érzik rajtam, nem is akarnak.
 

Teljes írás: Töredékek ˙6

 
medi: az embernek általában hét teste és hét valóságszövete van. Mind más és más sűrűségű,  jelenleg azonban csak 4-et használ. Nem összetévesztendő a 7 csakrával, vagy az aura 7 rétegével.
 
- az anyagi test, amit minden ember észlel, a született test, a legsűrűbb, ami a matériává sűrűsödött energia.
 
- az Éteri test, ami közvetlen a fizikai test felett helyezkedik el és teljesen áthatja azt. Feladata, a fizikai testet ellátni energiával. Formája felveszi az anyagi test formáját és túlhalad azon, átlagosan 10 cm-rel. Metszi a 7 csakrát és az akupunktúrás energia pontokat.
 
az Asztráltest már nem érzékelhető érzékszervekkel. Tartalmazza a gondolatokat, a vágyakat, az akarati egységeket. Felosztható tudatos és tudattalan részekre. Tojás alakú, a színek felhőként örvénylenek benne. Ha kékes, zöldes vagy arany fénnyel átitatott asztráltestet láttok, akkor egy fejlettebb lélekkel találkoztattok. Alakja a szellemi gyakorlatok hatására változik, végül a kereszt-formát veszi fel. Alváskor kiemelkedik az anyagi testből és elhagyja azt. Az univerzumba távozik és a csillagoktól felveszi az éteri energiát. A testelhagyásokat, ebben a testben tapasztalják meg az emberek.
 

Teljes írás: Töredékek ˙5

 
medi: a humán faj tudata rabságban van és le van korlátozva. Mégis beszélik az univerzum nyelvét, az ősi nyelvet minden pillanatban, akkor is, ha mindez nem emelkedik a tudat szintjére. A jelenlegi kutatások 80-90%-a kényelmi kutatás és a fogyasztói társadalom, vagy a haditechnológia fejlesztése, (mindegy milyen szintű rész vagy egész kutatás) teljességgel a fejlődés ellen van.
 
medi: pár százalék a gyógyításra fordul, aminek eredménye végül ismét a pénz és az elnyomás eszközévé válik. Pár százalék a jövőkutatásra, megérzésre és egyéb dolgokra fordul és szintén mondom, hogy a kutatás minősége és fokozata itt sem számít. Lényegében jelenleg, megközelítőleg 1% az a kutatás, ami a tudattal, a dimenzióváltással, mint lehetséges témával foglalkozik. Ez is erősen be van korlátozva a globalizáció jegyében, a pozícióféltések miatt.
 
én: mert a könnyebb megélhetést, a pénzt s annak minden vonzás-hatását helyezi előtérbe, amivel a jelenlegi fizikai létünket könnyebbé tehetjük. S minden pénzegység, amit megkeresünk a munkánkkal, tulajdonképpen ugyan oda áramlik vissza, ahonnan a képletes fizetségünket kapjuk. Tudod a kényelemből és a sok média által közzétett információ vonzásából, nehéz kirángatni bennünket.
 

Teljes írás: Töredékek ˙4