Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: az embernek általában hét teste és hét valóságszövete van. Mind más és más sűrűségű,  jelenleg azonban csak 4-et használ. Nem összetévesztendő a 7 csakrával, vagy az aura 7 rétegével.
 
- az anyagi test, amit minden ember észlel, a született test, a legsűrűbb, ami a matériává sűrűsödött energia.
 
- az Éteri test, ami közvetlen a fizikai test felett helyezkedik el és teljesen áthatja azt. Feladata, a fizikai testet ellátni energiával. Formája felveszi az anyagi test formáját és túlhalad azon, átlagosan 10 cm-rel. Metszi a 7 csakrát és az akupunktúrás energia pontokat.
 
az Asztráltest már nem érzékelhető érzékszervekkel. Tartalmazza a gondolatokat, a vágyakat, az akarati egységeket. Felosztható tudatos és tudattalan részekre. Tojás alakú, a színek felhőként örvénylenek benne. Ha kékes, zöldes vagy arany fénnyel átitatott asztráltestet láttok, akkor egy fejlettebb lélekkel találkoztattok. Alakja a szellemi gyakorlatok hatására változik, végül a kereszt-formát veszi fel. Alváskor kiemelkedik az anyagi testből és elhagyja azt. Az univerzumba távozik és a csillagoktól felveszi az éteri energiát. A testelhagyásokat, ebben a testben tapasztalják meg az emberek.
 
- az Én, a mentális szféra. Jelenleg az emberiség nagy részének ez a legfelső fénysíkja, a többi 3 összemosódik. Az Én, magas rezgése miatt nem kapcsolódik a fizikai testhez, összekötőül köztük a lélek szolgál. Ez a rész az ami romolhatatlan és tiszta, ez hatja át az alsóbb rétegeket. Tartalmazza az ISteni részt, a szikrát, az energiát.
 
- az ember jelenleg az egyedüli létező, akinek az Én-je fizikai szinten van jelen. Régebben több emberi lénynek volt Egy-Én-je, de az individualizálódás és a szellemi fejlődés miatt, jelenleg minden embernek külön Én-je van. Ez a 4. Angyali Rend áldozatos munkájának eredménye, ajándéka. Ezen a síkon teremtődik a feltétlen szeretet.
 
- ezek a testek nem külön léteznek, az emberek folyamatosan, velük együttműködve, élnek bennük. A legtöbb ember fel-le süllyed, a tudatosságok szintjén. Nem tartják meg a magasabb szintet, visszacsúsznak, majd újra feljebb emelkednek, általában az asztráltestig. Az emberek, leggyakrabban asztrál-szféráig jutnak el, tudati szinten. 
Létező.