Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
 - definíciók -
 
medi: minden csak idő meg tér, ok és okozat. Az összes létezés, az összes világ, az összes dimenzió, az univerzum és azok másolatai mind a tér-időben, egymás által észlelhető megnyilvánulásban léteznek és tartalmazzák a lehetőségek teljes világát és ezáltal a megvalósítását is minden világ valóságának. Minden világ-illúzióban több hatalmas világ létezik, és a nézőpontot változtatásával felismerhetőek a világokat összekötő pontok.
 
- ezek az összekötő pontok az időszálon helyezkednek el és összekötik az összes másolati rendszert. Ha visszafelé fejtenénk az időt és a teret, akkor elérhetővé válik a nem-tér, és a nem-idő, amely a JELEN FORRÁSA, az egyetlen. Ő egyszerre tartalmazza önmagában minden teremtett létező mozgó hullámterét, amellyel minden időkben, a múlt, jelen és jövő időhullámaiban egymásra hatnak.
 
- ez az erő irányítja az egész létezést. Ennek az erőnek nincs megnyilvánulása, nincs teremtési pontja és nincs oka. Ő az aki minden megnyilvánulásnak a teremtője, Ő az aki minden megnyilvánulást szemlél és Ő az, amibe minden megnyilvánulás visszatér. A szeretet és béke legyen veled Fátylak Őre, Nathaniel szól hozzád.
én: a Béke és Szeretet legyen veled Mesterem.
 
medi: tudod értelmezni ezt az szöveget?
én: igen, köszönöm.
- most csinálunk egy szótárt, ami a definíciókat tartalmazza.
- köszönöm, az jó lesz nagyon :)
- mond milyen szavakhoz kellene definíció?
- idő = a létezés pontszerű megnyilvánulása.
- időhullám = a megnyilvánulóból kiáradó, gömbszerű, mozgó hatás.
 
én: hmm.. akkor kezdjük az elején :) – ISten.
én: haj :) Ezt egy egész részben definiáltuk már :)
- igen, mondjuk én egy rövidített verzióra gondoltam. De akkor nézem a szöveget. – Létezés, – Élet. 
- jó, További szavak?
- ISten = a Teremtetlen, a Megnyilvánulatlan, Első Létező
- Isten = a Teremtett megnyilvánuló létező. Több Isten létezik, mind teremtett, elsőrangú Teremtő.  
 
- Létező = mások számára megnyilvánuló, másokra ható, azokkal kölcsönhatásba lépő jelenpont.
- Élet = olyan apró részecskéket tartalmazó rendszer, amely tartalmaz materiális és szub-materiális összetevőket. Ezek pedig összhangban, egy saját univerzumot alkotnak.
én: most azon gondolkodtam, hogy hogyan köthetném ide az emberi életet, mint az élet egy fajtáját, ami ugye a vállalás, a választás eredménye. Mert akkor jöhetne a – lélek, - lélekrész
 
medi: az emberi élet pontosan az amit leírtam, univerzum és benne az időszál. Élet, Létezés, Isten, ISten, az idő és a tér. Akkor most a Lélek.
- Lélek = olyan apró részecskékből álló energia rendszer, (önálló mozgásra képes szerver) amely zárt-rendszerben tartalmazza a teljes időt. Központjában a szerinó található. (bazi nagy, kicsi zöld izé). Képes az osztódásra, az információ tárolására, feldolgozására, megosztására, keresésére és ezek individuális felhasználásra. Tartalmazza a teljes mátrix-ot és azt képes használni, vagy módosítani is.
- Lélekrész = olyan apró saját időrendszerrel rendelkező forrásmásolati rendszer, amely mindent tartalmaz amit a Lélek és mindenre képes, amire a Lélek.
 
én: itt van pl. ami mindig kérdéses. - dimenziók és a síkok. Mert ugye többször beszéltünk már a különböző Síkokról is. 
- léteznek. A kiáradás miatt, rengeteg sík létezik. 
- sík = két dimenziós kiterjedés elnevezése, nevezhető még felületnek, felszínnek is.
- dimenzió = a létezés elmozdulása a térben vagy időben, vagy mindkettőben.  
- mindennek, a térnek, az időnek, a léleknek is ez a kiáradásnak formája.
 
 
én: hát itt a Földön, nekünk, a 2 dimenziós fogalom, az csak 2 kiterjedést jelent, tehát magasság nélkülit.
medi: igen. Azt hiszem, a felfogó képesség határain túl van a tér és az idő komplexe. Ahogy az azonos térben jelenlévő síkok, az azonos időben jelenlévő, de más térben létező síkok és a más dimenziókban létező síkok is nehezen érthető, de létező dolgok. A síkok léteznek minden térben, minden időben, minden dimenzióban, valamint azok saját idejében és időforrásaiban is.
 
én: igen nehéz összerakni. Mondjuk ha emberi értés szerint kéne szemléltetni, akkor pl. én a saját síkomat, mint egy gömböt értelmezném és abból mennék tovább. De tuti belezavarodnék :) 
medi: az egész létezésnek, az idő az oka. Minden idő kiáradása, hasonló a videódhoz. Nagy vonalakban ugyan, de mutatja a kapcsolódási pontokat. Azokon pontokon, minden változik, csak sokkal több ilyen pont van. Nem ábrázolható mennyiség, mert a számuk végtelen. És akkor nem vettük hozzá a teret, a lelket, a dimenziókat és a szemlélőket. Na igen, a szemlélők. Ők szubjektíven nézik az objektívet, ezáltal szubjektíven is adják tovább. Ezáltal a másik Létező számára máris torzul és új objektívet teremt, amit az csak szubjektíven tud továbbítani, de objektívnak nevezi.
 
én: hát igen. De mond el nekem kérlek… - hogy a fenébe tudsz te ránk fókuszálni, ebben a végtelen energiatengerben? Őszinte elismerésem és tiszteletem Mesterem... Kiválogatni, emberi aggyal elképzelhetetlen... 
medi: köszönöm. Tudod az van, hogy adó-vevőként működünk össze és ezáltal megnyilvánulunk egymás számára, ami újabb időtereket hoz létre köztünk és a minket észlelők közt.
- :D a finomhangolás, egy frekin vagyunk :)
 
medi: :D Nagy szívás az idő. Nem is tudjátok felfogni mekkora szívás, de a Lelketek tudja :)
én: mert nekem lineáris, Medi-nek már oda-vissza-szét-bármerre, nektek meg csak egy pont. Talán egy könyvhöz tudnám hasonlítani, aminek sosincs vége. A végtelenségig lapozható és bármelyik oldala, bármelyik sora, bármelyik betűje, bármikor, bárhonnan, elérhető.
- és végtelen másolati pontot hoz létre, amik tartalmazzák az eredetit is.
- minden egyes betű, egy új könyv első oldala és így tovább, a végtelenségig.
 
medi: nincs kezdőpont és nincs végpont. Csak egy origó van, de nem kezdőpontnak, hanem az első, észlelő pontnak nevezhető időforrás, a létező jelen-pontja, amelyből kiárad a gömbszerű végtelenbe táguló időhullámtér, amely kölcsönhatásba lép, minden elért megnyilvánulóval. 
én: pillanat. … … … nagy lett a jövés-menés velem szemben, így kisiettem a látótérből :) csak jelzem, hogy megjöttem.
- én meg jelzem, hogy észlellek. - Innentől kezdve a jelen-időnk, kölcsönhatásba lépve egymással elindít egy hullámteret, ami a végtelenbe végtelenül tágul, minden elért hullámtérrel kommunikál és rétegeibe hatolva módosítja azok és a mi időhullámunk rezgését. :D Na ez pl. az idő zajának a szennyezése.
 
én: igen. Most azon gondolkodtam el, hogy az embereket 99%-ban az érzelmeik vezérlik. A múltból merítünk és onnan szedjük elő a régi fájdalmakat. A Jelen pillanatában kapott információkat azonnal megítéljük az értékrendszerünk alapján, és a meghozott ítélet alapján cselekszünk. Tehát az lenne az ideális állapotot ha nem ítélek, hanem tudatosítom és elfogadom az információt, a történést, mert akkor nincs szennyezés.
 
- de most megakadtam :D Mert az érzelmeim, azok az ítéleteim szüleményei. Mert előbb ítélem meg az eseményt és csak utána jön a hozzá társult érzelem, amit általában a múlt tapasztalatai váltanak ki :) Na most… Ebből azt akartam kihozni, hogy ahhoz, hogy tudatos legyek nem szabad éreznem, de szépen levezettem magamnak, hogy én gerjesztem a saját érzelmeimet :D:D Hát gratula :)
 
medi: :) és ez a szennyezés, az idő szennyezése. Érted már miért kérte a SOGA az emlékek felidézését, feldolgozását és főleg a negatív emlékek feldolgozását?
- univerzum = a világegyetem egy térszelete mindazokkal, amiket tartalmaz az univerzum.  
- világ = minden észlelhető létező összessége.
- időgyöngysor = az egymással kölcsönhatásban lévő, de egymástól mégis elkülönülő időterek, amik a létezők saját megnyilvánulásaiból, más létezők által észlelt időhullámokat és az észlelésből adódó saját időtorzulásokat is tartalmazzák, végtelen kapcsolódással.
 
én: valóság és illúzió? Ez jutott most eszembe :D De hát az illúzió is nézőpont kérdése.
medi: a valóságot nem lehet definiálni. 
- Valóság = a valóság, egy Létező folyamatosan változó észlelési tartománya, amely már tartalmazza az illúziót is.
- illúzió = olyan valóságnak tartott esemény, vagy tér, vagy idő, vagy létező, vagy ezek bármilyen kombinációja, ami nem a valós időben, a valós térben létezik, hanem egy kapcsolódási pont észlelése miatt, valóságnak érzett eseménnyé válik. (talán így)
 
én: nagyon jó lett. Embereknek, emberből merítve, emberi nyelven, érthetően :D Tökéletes fogalmazás (bow)
medi: nehéz, nagyon nehéz definiálni rendesen. Keresgélek az emberi, a magyar, köz-nyelvű szótárban.
- azon gondolkodtam el, hogy tulajdonképpen csak egy valóság van. Minden más, csak valóságnak vélt illúzió, amit a tapasztaló Létező, természetesen a saját, igaz, valóságának él meg.
- igen. Most elbúcsúzom, a Béke és a Szeretet legyen veletek.
- köszönöm, a Szeretet és a Béke legyen veled.
 
- idő = a létezés pontszerű megnyilvánulása.
 
- időhullám = a megnyilvánulóból kiáradó, gömbszerű, mozgó hatás.
 
- ISten = a Teremtetlen, a Megnyilvánulatlan, Első Létező 
 
- Isten = a Teremtett megnyilvánuló létező. Több Isten létezik, mind teremtett, elsőrangú Teremtő. 
 
- Létező = mások számára megnyilvánuló, másokra ható, azokkal kölcsönhatásba lépő jelenpont. 
 
- Élet = olyan apró részecskéket tartalmazó rendszer, amely tartalmaz materiális és szub-materiális összetevőket. Ezek pedig összhangban, egy saját univerzumot alkotnak.
 
- Lélek = olyan apró részecskékből álló energia rendszer, (önálló mozgásra képes szerver) amely zárt-rendszerben tartalmazza a teljes időt. Központjában a szerinó található. (bazi nagy, kicsi zöld izé). Képes az osztódásra, az információ tárolására, feldolgozására, megosztására, keresésére és ezek individuális felhasználásra. Tartalmazza a teljes mátrix-ot és azt képes használni, vagy módosítani is.
 
- Lélekrész = olyan apró saját időrendszerrel rendelkező forrásmásolati rendszer, amely mindent tartalmaz amit a Lélek és mindenre képes, amire a Lélek.
 
- sík = két-dimenziós kiterjedés elnevezése, nevezhető még felületnek, felszínnek is. 
 
- dimenzió = a létezés elmozdulása a térben vagy időben, vagy mindkettőben. 
 
- univerzum = a világegyetem egy térszelete mindazokkal, amiket tartalmaz az univerzum. 
 
- világ = minden észlelhető létező összessége. 
 
- időgyöngysor = az egymással kölcsönhatásban lévő, de egymástól mégis elkülönülő időterek, amik a létezők saját megnyilvánulásaiból, más létezők által észlelt időhullámokat és az észlelésből adódó saját időtorzulásokat is tartalmazzák, végtelen kapcsolódással.
 
- Valóság = a valóság, egy Létező folyamatosan változó észlelési tartománya, amely már tartalmazza az illúziót is.
 
- illúzió = olyan valóságnak tartott esemény, vagy tér, vagy idő, vagy létező, vagy ezek bármilyen kombinációja, ami nem a valós időben, a valós térben létezik, hanem egy kapcsolódási pont észlelése miatt, valóságnak érzett eseménnyé válik. (talán így)
 
2013.04.17
Nathaniel.