Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: azért jó ez az INFORMÁCIÓ TÁR, mert igyekszik egységesíteni, érthetőbbé tenni azokat a dolgokat, aminek már ”mázsányi szakirodalma" van, és segít, a tév-dolgokat selejtezni. Rengeteg tév-hitet oszlat. Kiáradás ideje van, mert az önmagunkba húzódás csakis a fizikai test levétele után történhet meg. A visszahúzódásig viszont minden ember folyamatosan teremt, ezt-azt, hiedelmei és vágyai szerint.
 
- az asztráltérben ezek mégis letisztulnak, mert sok elhal, vagy módosul. Ahogy a gondolatok változnak, úgy módosul a teremtés is. (a "túl-téren" is van a sokféle segítő) Ennek az oldalnak a célja, megérteni és tudatosítani a dolgokat. Választást ad a teremtéseknél és a tudást úgy juttatja el, hogy közérthető legyen. A Béke és Szeretet legyen veletek, itt Létező.
én: a Szeretet és Béke legyen veled.
 
medi: a mai beszélgetés, letisztázása és felismerése a dolgok valódi természetének, a semmi sem véletlen fogalmának és ez a tudatosítás utolsó fázisa. EMBER, EMBERNEK FARKASA. Támadjátok egymást, azt akarjátok hogy igazatok legyen és az is van, igazatok. Ezért nem kell más embert letiporni, vagy útba igazítani, mert a választás mindig szabad.
 
- végül mindenki visszatér IStenhez, mert azzal csak EGY lehet. Emberi mentalitással és tudással nagyon nehéz felismerni a dolgok összefüggéseit, az idő "nemlétezését", (mert idő az létezik, de egyáltalán nem olyan lineárisan, ahogy számotokra racionális) a fizikai és az anti-világok világok illúzióját, a dualitást és mindezek szoros összefüggéseit.
 
- a lelketek és főleg a tudatotok, olyan szinten manipulált és elnyomott a fizikai világ illúziója által, hogy a valóságra rendszerint csak a fizikainak tűnő testetek felbomlása után jöttök rá. Persze csak abban az esetben, ha nem teremtetek utána magatoknak mást, pl. poklot, vagy mennyországot, stb. Vannak harcok, vannak más világok, (amik nem csak elkülönülten léteznek, hanem az általatok ismert világba beleérve, átszövik azt), léteznek más kiterjedések, szövetségesek és ellenségek illúziójai is.
 
medi: egy dolgot azért nem árt nem elfelejteni: MIND EGY LESZ VÉGÜL. Az elhasadások, az elkülönülések illúziók, a harcok gyakorló-pályák a tapasztalásokhoz és az egyensúly felismeréséhez.
én: ”ami EGY volt, EGY lesz újra”
hogy hiába valónak tűnik? - NEM AZ. Ezek által képes az EGY, REZGÉST VÁLTANI, újabb fokon létezni, a megsemmisülés helyett. Ezek a tapasztalások emelik az EGY-et a tovább-létezésben ”ritkábbá”.
- hogy mi célja van ennek? - A létezés illúziójának lehetősége, a tanulás és a fejlődés céljából. Az EGY mindig volt és mindig lesz. Ami változik, az az Ő megnyilvánulása.
 
Semmi nem felesleges, semmi nem árt, semmi nem akadály.
 
medi: de a megértéshez, kellenek a szavak. A szavak viszont nemcsak érteni segítenek, hanem el is különítenek. Ahogy változik az Ő megnyilvánulása, információs tára, úgy változtok ti is és változik minden. Szabad vagy, szabadok vagytok. Most búcsúzom, a Szeretet és Béke legyen veletek. 
Létező.