Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: a földi létezők élvezetei sokfélék és általában fizikai dolgok okozzák. Azt hiszitek az élvezet fizikai tényező, de valójában a lélek tágul és a lélek élvez. Az élvezet nemcsak rezgésekből, kellemes hullámokból, de a forráspontból, a forrásrendszerből is származik. A humán létezők élvezetei változatosak. – evés, – ivás, – tudatmódosítók, – a szexualitás. (erről már beszéltünk) Az élvezet okozóját szeretitek előidézni, vonzásban tartani, vagy birtokolni.
 
- minden humán és jelenleg létező ezen a síkon, ebben az időben, saját maga választja meg, az élvezete forrását, vagy élvezetei forrását. Minden humán létező, pontosan azzal a fizikai adottságokkal rendelkezik, amelyek segítik őt a lélek útján. Az élvezet, a tudatot beszűkíti, a lelket kiterjeszti. Az élvező tudat az élvezete forrására beszűkül. A test, általában fontos segédeszköz, az élvezet megéléséhez. A lélek, a magasabban rezgő lélek viszont ilyenkor kitágul és kapcsolódik az univerzumokkal.
 
- az élvezet vágyat okoz és a vágy elérése pedig, az életben maradást, a tanulást, a tapasztalást, segíti. Akinek nincs vágya, az az élethez sem ragaszkodik és az állandóságban sem változik annyira. Az élvezet, létfontosságú a humán létezők számára, az életben tartás, a tapasztalás, egyik fontos eszköze. Az élvezet, fokozható különböző ingerekkel, ezúttal segítve a gyorsulást és az egyenes belezuhanást a forrásba.
 
- Az élvezet jutalom, az élvezetért dolgoztok és azok a tanok, amik elvonnak az évezettől, nem az életet segítik. A fizikai szinten kielégített és fokozott élvezet engedi meg azt a rezgést, amellyel olyan dolgokra vagytok képesek, amelyekről jelenleg még kevés információtok van. Megengedhetetlen az egészséges érzéki kielégülés korlátozása, az alkotás bezárása, az egészséges szexualitás beszabályozása.
 
- a különböző fogyasztási cikkek teljes tiltása, akadályozása, vagy elítélése, fokozza az egyén sorvadását, a tudata beszűkül, a lelke fejlődése megáll. Ha figyelembe veszitek, hogy egymás részei vagytok és számtalan nézőpontból ismeritek és tapasztaljátok egymást, akkor felismerhetitek, hogy ez milyen káros hatással lehet, egy-egy népcsoportra, vagy létező-csoportra. Milyen bűntudati köröket és "karmákat" teremt, milyen poklokat és milyen menyországokat.
 
- a szeretet kielégíti a másik élvezetét, segíti a szükséges eszközökkel, vagy emocionális élményekkel, legyen bármiről is szó, mert az élvezet bizony sokrétű lehet. Hogy miért? Az életért, a feladatokért, azért hogy könnyebb legyen a feladataitokat elvégezni és önmagatok számára megtaláljátok az örömöket. A ti élvezeti rendszeretek nem elítélt a társadalmatok, de még az univerzumok számára sem, ezért ne akadályozzátok és ne érezzetek soha bűntudatot. 
Nathaniel.