Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: megijedni sincs idő. Mikor a hasam remeg, még csak csodálkozom, értetlenkedem és persze valami csiklandoz belülről. Még humorizálunk, majd takarsz. Lefekszem, miközben a hasam megnézem, de nem látom hogy mozogna, remegne, vagy valami alien kitüremkedne belőle.
 
Fekszem, amikor egy pillangó rászáll a takart térdemre. Lehetetlen. Tél, zárt ablak, nincs pillangó tenyészetem. A pillangó kékes-lila. Na jó. Hallucinálok. A lepke rászáll a homlokomra, kívülről látom. Magamból, (saját szememmel) nem látom, csak a szárnyait. Elrepül és megnyugszom. És érkezik Ő. Átfolyik a szárnyak takarásán, a kék  búrámon, a testemen. Reszketek. Egyszerűen a combjaimra telepedik és elkezd matatni a hasamban. De Ő van előttem, alattam és bennem, a plafon is. Amit csinál, egészen lent a hasamban, az fáj. Hé… ISten nem fájhat! Hát fáj. És én nem tudok ordítani sem, mozdítanám a kezem, de nem mozdul. Egy gondolat… alvási paralízis. Megnyugodni akarok és megszólal.
- nem alszol.
 
A hang bennem szól, a fejemben, de nincs iránya, sem nem női, sem nem férfihang. Alakja lesz, emberhez vagy robothoz, vagy ember-robothoz, vagy mihez hasonló és visszahúzódik a plafonról, alólam, az ágyamból.
- én megállítalak. Ne kiabálj. Ne félj
- ne féljek? Kiugrik a szívem.
- mit akarsz?
- Létezem. S nem akarok, csinálom.
 

Teljes írás: Létező ˙9

 
medi: végtelen tudattal és mindent alkotó energiával vagytok ti létezők ebben a világban és a mind-összes világban. Bennetek és körülöttetek is minden energia. Most értétek el azt a fejlettségi szintet, amikor képesek vagytok meglátni és megérteni ismét ezt az energiát. Tegyétek azt, amit helyesnek és jónak ítéltek és ne azt, amire más azt mondja, hogy jó lesz. Figyeljetek a belső hangokra és a segítségekre, amit megkaptok a létezés minden pillanatában.
 
- ne akarjátok, hogy más is azt tegye, amit ti helyesnek, vagy jónak éreztek és ne kényszerítsétek őket más cselekedetre, mint amit ők akarnak tenni. Mert nincs jó és rossz, csak az, amit teremtetek. A világotokban minden összefügg. A Földön sincs semmi, ami ne függne össze egymással. A Föld a ti Istenségetek. Él és mozog, veletek együtt ébredezik és egymás rezgésszintjén keresztül adjátok és veszitek az energiát, a tudatot és emelkedtek.
 
- amikor megtörténik a külső-belső dimenzióváltás a Földön, a Föld memóriája és a ti tudatok törlődni fog. Mindenki átélt már dimenzióváltást, aki jelenleg létezik a földön. Amikor leszületett, akkor egyik világból, a másikba lépett. Az hogy nem emlékeznek rá az emberek, csak a fejletlen emberi memória miatt létezik. Ez nagy teher az emberek számára és egyben hatalmas korlátozás.
 

Teljes írás: Létező ˙8

 
medi: az egyetemes tudat, az nem egyenlő a Teremtő IStennel. Eddig is emlékezett minden, csak elhitették az emberrel, hogy nem képes egy csomó dologra. Így rabszolgaként, pár százalék képességét használja. Ennek egyik oka, a tápláléklánc felépítése. Emlékszel a paradicsomi asztalra?
én: igen. Éppen ma olvastam újra.
- jól van. Tehát az ember egy csoda, a fehér és fekete energia egyesülésével és használásával. Úgy van megszerkesztve, hogy a két energia együtt dolgozzon, de egymásba ne érjenek. Dimenzióváltáskor lesz a fehér fény, lesz a sötétség, és kell az emlékezés. De az emlékezésnek, a szeretet törvényére kell a legjobban kiterjednie, valamint a teremtés törvényére. Mert a szeretet törvénye, az univerzum törvénye, az egyetemes törvény. 
 
medi: a Föld pedig a világegyetem könyvtára. A benne teremtett minden létező tudat, minden porszem, információkkal van tele. A Föld, nem csak Isten, nemcsak teremtett, de maga az újjá születés és a további teremtések könyvtára is. Minden ami volt egyszer, az létezik jelenleg is. Mert nincs múlt és nincs jövő sem, csak emlékezés van. Ezeket az emlékeket az emberek számára, a Föld könyvtára őrzi. A messiások voltak azok, akik képesek voltak ebből a könyvtárból olvasni és az emberek, az emberi fejlődés javát akarták szolgálni.
 
medi: onnan tudunk a dimenzióváltásról mesélni. Mert ez nem ”majd” lesz, az Most történik. Persze nem itt, hanem pár síkkal odébb. De tulajdonképpen sík sincs, csak a tudat hasadása, a teremtések skálája és az anyag, vagy ahogy Ő jobban szereti nevezni, ”a matéria”. Vannak pár-százan, akik képesek a síkokat váltogatni. Van aki lélekként, van aki energiaként és vannak páran akik a testet is viszik magukkal. Azok akik járják a síkokat, azok már látták, átélték a dimenzióváltást. Egyeseknek felemelkedés lesz, mások mást választanak. Ők folytatják a megszokott földi létezést, egy hasonló adottságú illúzióban. Bevégzik a karmájukat, amit teremtettek, ellátják azt, amit vállaltak. Ha ehhez többször kell születniük, megteszik. Érthető?
 

Teljes írás: Létező ˙7

 
medi: tehát az ember, születése pillanatától kezdve bomlik fel újra és miközben tágul, fejlődik, sejtek halnak el benne s teremtődnek újra. Folyamatosan tudatában van a saját pusztulásának, halálának. Saját önmegtermékenyítése az embernek és a Földnek szintén csodálatos képessége. A Föld szintén tudatában van saját fejlődésének és pusztulásának, hiszen az emberi tudat teremtette.
 
- az ember érzékeli a rezgést és a Föld is tudatában van a rezgésnek. A Föld az embernél jobban emlékszik, jobban tudatában van annak, hogy ezek a rezgések, energiák, az ő létezése nélkül is léteznek. Nincs szükségük semmilyen anyagra, bolygóra, anyagsűrűsödésre, ezekre a Földnek és az embernek van szüksége. A Föld még emlékszik arra, hogy az emberi létezők és azok lelkei teremtették Őt, ezért alázattal fogadja az ember viselkedését vele szemben és próbálkozik az öngyógyító folyamatok, folyamatos beindításával.
 
- tudatában van annak, hogy létezésével az embereket védi, táplálja. Megteremtette a csodálatos természetet és annak egyensúlyát. Az első emberek ártatlan tisztasága és a Föld iránt tanúsított tisztelete, a társadalmi viszonyok, rendek, kialakulásával megromlott. A Földet már nem szülőnek tekintették, (mely nélkül az emberi létezés jelenlegi formája nem létezhetne) hanem kizsákmányolható, tőlük semleges, élettelen anyagként kezdték kezelni.
 

Teljes írás: Létező ˙6