Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: őrizők is vannak sokféle és azt hiszem, direkt csinálnak mindent bonyolulttá. Mindent őriznek, de nem értem miért. Amit meg nem őriznek, azt mikor tapasztalni, látni engedik, úgy eldugják, annyira szerteágazóan, annyira sokfélén teszik a nyilvánosság elé, hogy az hitelét veszti. Valahogy egy nyelvet kellene beszélni. Olyan nyelvet, amit mindenki megért, ami túl van minden érdeken. Amin senki sem akar harcolni, amit senki nem akar jobban tudni, jobban kifejezni, nem akar semmit, csak érteni.
 
én: ezért kell rendet tenni a fejekben. Ezért kell tényleg megérteni, hogy EGY van, mert ha fel fogjuk, megértjük, nem csak szajkózzuk, akkor rájövünk, hogy nincs értelme önmagunk ellen harcolni.
medi: a matematika nyelve, erre nem alkalmas. A tudományok nyelve nem alkalmas, az érzések nyelve nem alkalmas. Egyik sem alkalmas teljességgel, mert nagyon nagy az elszakadás és a valóságok és a létezők is nagyon különbözőek. Még akkor is, ha csak az emberi létezőkre, az emberi fajra koncentrálunk. Az energia megmaradás törvénye alapján, mozgást, anyagot, sem teremteni sem elpusztítani nem lehet. Ha Ő képes örökké létezni, akkor az energia megmaradás törvénye alátámasztja az örök létezést.
 
medi: a látható és tapasztalható világokon-túli világok és az egyéb teremtett világok folyamatosan változnak és velük együtt változnak a törvényeik is. Ezért nem lehet állandó törvény semmiből, mert minden változik. Egy dolog változatlan, bár fejlődik és tágul, ez pedig a szeretet. Lehetne ez az egységes és érthető nyelv, de az emberi létezők számára a szeretet nem egységes, érdekeket tesznek bele. Minden ember belsejében ott van az igazi, feltétel nélküli szeretet, egy gyöngyszemként. Ott van a felébredésének a lehetősége, amit az emlékezéssel lehet életre hívni. 
- szeretlek, mert elfogadod a baromságaimat, szeretlek, mert erősebb vagy nálam, szeretlek, mert a vérem vagy. Szeretlek, mert tőled függ a túlélésem.
 
én: csodálatosak az igazságok, amiket leírtál.
medi: tehát ha azt a gyöngyszemet, az emberi létezők képesek lennének egyszerre kinyitni, akkor megindulhatna az azonos fejlődés, a fejlettebb kommunikáció. Sajnos úgy tűnik, hogy mindent szét kell törni a kollektív tudatban ahhoz, hogy ráébredjen a többség arra, hogy a szeretet az alap-törvény.
- arról tudsz, hogy az emberi létezők érzései, egy másik teremtett, létező világban élelmiszernek számítanak? Ők bizony az érzéseitekből élnek. Mert a természeti törvények, alapján az egyik létező, a másik létező életét szolgálja, akár saját élete árán is. És a bűntudat, a düh, a harag, a gyűlölet, az lényegesen több energiát képes megmozgatni, tehát jobb élelmiszer, mit a szeretet. Bár a szeretetnél nagyobb energia csak egy létezik, de a szeretet felsőbbrendű energia, ezért elérni sokkal nehezebb. Tehát a többi, nagy energiát termelő érzéseket fogyasztják azok a létezők, akiknek ez a táplálékuk.
 
medi: tehát a saját fajotok, az emberi faj védelmében létrehoztátok a Kozmikus Tudat (Ő) segítségével, a saját törvényeiteket. Ezt ti, a teremtett Isten-etek törvényének nevezitek és Bibliának hívjátok. Különben megettétek volna, vagy egyéb módon pusztítottátok volna el egymást. Elkorcsosítottátok, megbetegítettétek volna a saját létezéseteket. Ámbár így is folyamatosan pusztítjátok magatokat, hiába tágul a tudatotok.  Valójában, ISten törvénye a szeretet. Gondolkozz el melyik ember által elkövethető bűn árt az Isten-nek sőt ISten-nek? *
- bármelyik emberi bűnt, (tízparancsolatot) vizsgálod a létezés tudatában, akkor tudhatod, hogy minden, (és maradjunk az emberi létezőnél) minden ember EGY. Rájöhetsz, hogy csak önmagának árt a törvények megszegésével, vagy saját társadalmának. Tehát Isten törvényeinek a betartásával, csakis Önmagának segít az ember. Csakis Önmaga lelkét védi és nem ISten ellen vétkezik.
 
medi: amikor a Bibliát írták, (Jézus születése előtti időben) az egy mérce volt egy jel. "Nathaniel" diktálta le, a fejlettebb tudatú emberi létezőknek, szám szerint 111-nek. Ez az emberi létezők túlélésének érdekében történt, számotokra segítségnek, mert már akkor is olyan nagy-fokú volt bennetek a teremtő erő és az Isten-i létezés.
- de egy valamivel nem számoltunk. Azzal a fejlődéssel és azzal a képességetekkel, ami az érzés által létrejön. Létrejött a bűntudat, a harag, a fájdalom, az irigység és a túlélésért folytatott harc, még erősebben. A Biblia nem irányként, hanem hatalmi tényezőként lépett fel. Az emberek a túlélésre kezdték használni és a kasztok végleges kialakítására. A másolások folyamán sok szándéktalan torzítás történt. A nyelvi korlátok szintén megmásították az eredetet. A hatalom eszközeként pedig részeket irtottak ki belőle, pont azokat a részeket, amik az emberi létezőkkel és a kozmikus teremtéssel kapcsolatosak.
 
medi: az Isten nevében elkövetett erőszakos vallás-terjesztés, pedig ellene van a kozmikus törvénynek, a szeretetnek. Mégis egy időben, segítette az emberi faj túlélését, fejlődését, majd később károssá vált a folyamatos torzulások által. Én, ember, Isten, ISten és Kozmikus törvény-ellenesnek tartom, a Bibliába és az emberek tudatába átültetett hiedelmeket, mely szerint az élet szenvedés, a vágyakat el kell fojtani és hogy, az élet egyszeri és véges.
- ez az állapot, akadályozza a Teremtést, sőt kifejezetten szembehelyezkedik vele. És így a JEL,MÉRCE, a Biblia, amely az összes Élő létezőt a maga faján belül Egyenrangúnak teremtette és egy nagy, minden életnek élhető "paradicsomba" helyezte, (vezette) volna, eltorzult. Ez a MÉRCE biztosította volna minden fajon belül az egyenrangú jogokat. És ezen fajok létezése, a többi teremtett, létező faj létezését is biztosíthatta volna, Önmaga létezésével.
- ez az egyensúly bomlott meg, a MÉRCE a JEL a BIBLIA eltorzulásával.
 
*(ISten a létező, és Isten a teremtett) 
Létező.