Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
A Teremtés kezdete
 
medi: a Szeretet és Béke legyen veletek, itt Létező. Szeretnék pár gondolatot megosztani veletek a teremtésekről, harcokról, a mágiáról. Tehát… Az emberek, amikor alszanak, a legtöbbször az asztrál világban tevékenykednek, kóborolnak, tanulnak. Az asztrál világok tér-felépítéséről már nem kell beszélgetnünk, hiszen régebben már megállapítottuk, hogy az asztrál világok átfonják az egész valóság-illúziótok azon síkját, ahol éppen léteztek.
 
- az asztrál világ, ahogyan a saját valóságvilágotok is, kiválóan alkalmas a mágia gyakorlására. A mágia egyik feltétele, a Minden Egy és Én Minden vagyok felismerése. Ez a megvilágosodás, egyik legegyszerűbb megtapasztalása. Ha ezt az ember megtapasztalta, máris képes a mágiára, mert minden teremtett Létező, (minden ami létezik, a ti megfogalmazásotokban élő és élettelen) az egyezik veletek. Ebben az esetben Ti vagytok a Teremtők, akik kedvük szerint képesek hatni a világra, a létezésre. A létezést, az idő kiáradása és a megnyilvánulás okozza. 
 
- a mágia másik alapja, amikor kimondjátok, Én nem vagyok Egy. Ilyenkor megszűnik az emberek ráhatása a világra, a Létezőkre és elindul az elszigetelődés. Elszigetelitek magatokat más Létezőktől, más megnyilvánulóktól, ezáltal csökkentitek a rátok-hatást, ugyanakkor a ti hatásotok is megszűnik, hiszen nem vagytok Egyek. Amikor a nem vagytok Egyek állapotban léteztek, akkor lebontjátok saját magatokat, (mindazt, ami ti vagytok) a legkisebb elemre, ami az ember esetében a TEST.
 
- de tovább haladva a bontásban rájöttök, hogy a test sem ti vagytok, a világotok sem ti vagytok és a lelketek sem ti vagytok. Tovább bontva végül eljuttok a forrásotok legkisebb megnyilvánulatlan pontjához, aminek már nincs kiterjedése, pusztán csak megnyilvánulás, de mégsem nem-létező, hiszen mások (akik Nem Egyek veletek) észlelik, számukra észlelhetők vagytok. Minden, ami az EGY vagyok és a Nem Vagyok Egy köztes tartományában helyezkedik el, az az ÉLET, vagyis az Élet illúziója, a megnyilvánulás. Szia Fátylak Őre, a Béke és Szeretet legyen veled.
 
én: üdvözöllek, a Szeretet és a Béke legyen veled.
medi: hol található a háromszögekkel felépített földrács?
 
 
- köszönöm. A Tudat térrácsa, a megnyilvánulás kifejeződése. A nem vagy Egy állapotában, az Ember egy ponttá zsugorítja össze önmagát, tehát minden kiáradását megszünteti. Ez az egyetlen pont a forrás, ami megnyilvánulatlan, de létező. Ez a forráspont, a saját időhullámaival létezik, de nem nyilvánul meg. Nevezzük alvónak. Ebben az esetben nincs másik forrás, nincs a szülőforrás, ezért nincs változás, de már ekkor is, EGY forrás. ISten itt még nem "létezett", mert nem volt észlelhető a forrás számára. Ezen a pontok még nem voltak más Istenek sem.
 
medi: aztán más források, Istenek (kezdetben kettő, megnyilvánulatlan létező) észlelni kezdték egymást és a két forráspont együttesen észlelte ISten-t is, aki szintén észlelte mindkettőjüket. (innen származik a háromszög csodálatos szimbolikája) A tágulás pedig folytatódott. Ami fent az lent, ami kint az bent. Tükörlétezés. Ismerős?
én: ”ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van most, mindenhol”
- a kezdet az eredet. Amikor a kettő észlelte egymást, akkor keletkezett a TÉR és az IDŐ. Akkor még nem volt megnyilvánulás, nem létezett az elme, csak a figyelés. A források nem merítettek egymás forrásából, nem volt meg az információ csere. Az áramláshoz, a változáshoz szükséges volt ISten ok-forrásának a megismerése. Amíg nem kezdték el az információ cserét, addig nem született meg a változás, a Tér az Idő, az elme. Nem léteztek az időhurkok és az időhullámai sem.
 
medi: a Létezést, az Életet, az Idő megnyilvánulása okozta, amikor a három forrás egymást felismerte és kölcsönhatásba léptek. A megnyilvánulatlan "VAN", vagyis ISten, Mindenható akkortól kezdett létezni, amikor a két forrás számára létezni kezdett. Ekkortól indult el a kiáradás, az élet, a megnyilvánulás, az új idő, mert a létezést az Idő kiáradása okozza. Innentől létezik a múlt, a jelen, az időspirálok, az időgyöngyszemek és az életfa is innen származik. Van kérdés? Szükséges a te emberi elemző részed most.
én: ami kérdéses, az ISten és a 2 forrás. Mert ugye mikor csak ISten van, akkor nincs aki észlelje. A másik 2 forrás hogyan keletkezett?
- ISten, a saját időhullámaival, a megnyilvánulatlanságában létezett, egy-forráspont állapotában, egy-hegyűen. Ahhoz hogy észlelhesse önmagát, kellet a második és harmadik forrás.
- kellet a külső nézőpont, és Ő teremtette a másik kettőt.
 
medi: igen. De addig, amíg nem kezdték észlelni egymást a megnyilvánulatlanok, nem volt semmi, csak a saját lét (van) és az őket körülvevő idő, amely nem mozdult. Csak a jelen-idő volt.
én: mert nem volt észlelés. Ezért hívjuk alva-pihenő állapotnak.Mert megtapasztalás hiányában nincs semmi, csak a nem-létezés, ami a kezdeti VAN-állapot.
- maradjunk a meg-nem-nyilvánult létezésnél a "vanásnál". Érted a háromszög csodáját? A tudat 3 dimenzióssá válását? 
- igen, értem.
- hogy miért kanyarodtunk erre vissza? Mert ez a bővített változat, a rendezői.
- gondolom elég unalmas lett egy idő után a 3-as kapcsolat, tovább kellett lépni és megindult a teremtés folyamata, a Fibonacci sor alapján. Kellett még más megtapasztalás, más nézőpont.
 
medi: tehát a három egymást észlelő energia LÉTEZŐ, abban a jelenben még szabadon mozgott, a térben és az időben. Csakhogy a mozgás időhurkokat generált és megteremtődött a múlt. Akarsz látni ilyen energia létezőket?
én: igen.
- már láttál sokszor. Ők azok, amiket nyáron a kék égre felnézve ezüstös fényben látsz mozogni,
ők azok, amiket egy nyári éjszakán a fényképező gépeddel megvilágítottál.
- köszönöm, sejtettem, nem lehetett csak por. 
- szép magyarázat az emberektől.
- a legegyszerűbb magyarázat, a fényben látható apró dolgokra.
- de ezeket csak a "semmibe" nézve láthatod, míg a por látásához nem kellene azt a fajta nézési technikát választani.
 
én: igen. Amikor csak úgy fokuszálatlanul nézünk.
medi: a por látható a szobában is, de ott is csak összekeveredet állapotban. Amikor a nap besüt, akkor látható a por és az energia-létezők egyszerre.
- tudod, nyári reggeleken a szabadban és a vízparton is sokszor látom Őket... Csak csodáltam a látványt.
- ezeket az energia létezőket mások fotinó és szerinó elnevezéssel illeték. De mivel annyi téves és túl bonyolult, fél-igaz információ átadására használták, ezért mi most ne használjuk őket.
- érdekes, én sosem adtam nekik nevet, max. csak annyit, hogy valamiféle energia és csoda látvány.
 
medi: a nemlétezem, a megnyilvánulatlan de létező kifejezések, az emberi elmét mindig tévútra viszik. Az egyhegyűség hasadása a háromhegyűségig, amikor is megteremtődik a létezés, a tér és az idő és ezáltal a fény és a sötét. A múlt ami látható, a jelen ami észlelhető és a jövő ami láthatatlan.
én: de csak azért megy félre, mert emberi aggyal nehezen érthető, hogy létezik, de addig nem-létező, amíg nem nyilvánul meg, hiszen én sem tudnám hogy nézek ki, ha mások szemével nem láthatnám magam. :)
- hmmm… ha senki nem észlelhetne, mondjuk egy lakatlan szigeten léteznél és nem lennének műholdak :D és semmit sem csinálnál, akkor megnyilvánulatlan létező volnál. De mivel az emberi testet magadra öltötted, (aminek van múltja és jelene és jövője) már van kiterjedésed, csinálsz múltat, tehát mozgatod az időt és teremtesz. Ráadásul egy csomó energiát fogadtál magadba, amiket folyamatosan bevonzol és kiárasztol. Azonkívül lélekkel rendelkezel, amely tárolja az összes volt, van és leendő esemény mindenféle variációját. De most ezt abbahagyjuk egy kicsit, mert feladatok vannak. A Béke és a Szeretet legyen veletek.
 
2013.03.16.
Létező.