Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!

medi: iszony amennyire lent rezegsz....
én: igen. Tudom. De eljött ez a pillanat is, amikor már nem tudom szétválasztani az illúziót, a fizikai élettől.
- az élet is illúzió....
- neked csak illúzió, aki benne van annak KŐKEMÉNY valóság.
- mert az elméd rárögzítetted a szenvedésre a tragédiára és ez gondolati lényeket hozott létre amik folyamatosan segítenek téged lent tartani a rezgésben a teremtésben....
- a jó kis gólemek :)

medi: elementálok... az elfogadott fogalmi megnevezése, a ti részetekről.... (...) Nem kell megbánni semmit, az mindig csak bonyodalmakat okoz. Tehát az illúzió. Minden létezésnek az alapja illúzió. Az egyik legkomplexebb illúzió jelenleg a tiétek, vagyis a Földön létezők illúziója. Mert ennek az illúziónak a meglétét még az érzékszerveitek is segítik, sőt nem enged ki az illúzióból benneteket.

- a létezésetek teljesen illúzió, mindezt az agyatok elmének hívott része hozza a folyamatosan észlelhető létezés, az élet illúziójává. Teljes kerettörténetet ad, és egyben a születés és az elmúlás időkeretébe rögzíti a létezést. Az élet rövid "időintervallumában"  észleltek, tanultok, tapasztaltok és természetesen mindezeket továbbadjátok rezgés szinten a Forrásnak. 

Teljes írás: Létező ˙13

 
manipuláció
 
A mai emberi valóságotokban, földetek jelenlegi idősíkján rengeteg ember van a tudata által manipulálva. A tudat, tartalmazza az ősidők óta felhalmozott információt, ám ezt különböző agykontrollszerű, vagy távolba-halló és hipnotizációs tudatmódosításokkal felülírják. Minden média, a tévé, az internet, a rádió, a nyomtatott média, erre van felhasználva. Elsősorban a fogyasztói társadalom megerősítésére. Vedd meg, ezzel leszel sikeres, ez kell neked és az emberek nekiállnak olyan dolgokat vásárolni, amire semmi szükségük. Erejükön és gazdasági helyzetükön túl fogyasztanak.
 
A Paradicsomi egyensúly olyan régen felbomlott. Nincs tisztelete az életnek, csak az anyagi javaknak, ami elég mulatságos, mert az élet nélkül nem léteznek az anyagi javak, mert minden anyag belőletek, az emberekből van materizálva. A bankrendszerek arra törekednek, hogy a pénz rabszolgájává tegyenek benneteket. Ez mostanra majdnem tökéletesen működik. Nincs már létezés pénz nélkül szinte sehol a Földön. Minden emberi rabszolgát igazolványokkal láttak el, amik elektronikus nyomkövetőként és adathordozóként működnek. Szinte nincs orvosi ellátás, a befizetett összeg nélkül. Talán ez a legaljasabb manipuláció a Földeteken.
 
Nincs pénz.
 
A pénz, csak egy "különlegessé" tett papírdarab. Arra használták, hogy az ember önállótlanná váljon, városokba zsúfolódjon (ahol könnyebb ellenőrizni őket) és ne tudjon önmagának semmit sem megtermelni ezen a csodálatos Földön. A pénz azért teremtődött, hogy az emberek ne kötődjenek tovább a Földhöz és ezáltal kiszolgáltatottabbak legyenek a pénz-hatalmak számára.
 

Teljes írás: Létező ˙12

 
A Teremtés kezdete
 
medi: a Szeretet és Béke legyen veletek, itt Létező. Szeretnék pár gondolatot megosztani veletek a teremtésekről, harcokról, a mágiáról. Tehát… Az emberek, amikor alszanak, a legtöbbször az asztrál világban tevékenykednek, kóborolnak, tanulnak. Az asztrál világok tér-felépítéséről már nem kell beszélgetnünk, hiszen régebben már megállapítottuk, hogy az asztrál világok átfonják az egész valóság-illúziótok azon síkját, ahol éppen léteztek.
 
- az asztrál világ, ahogyan a saját valóságvilágotok is, kiválóan alkalmas a mágia gyakorlására. A mágia egyik feltétele, a Minden Egy és Én Minden vagyok felismerése. Ez a megvilágosodás, egyik legegyszerűbb megtapasztalása. Ha ezt az ember megtapasztalta, máris képes a mágiára, mert minden teremtett Létező, (minden ami létezik, a ti megfogalmazásotokban élő és élettelen) az egyezik veletek. Ebben az esetben Ti vagytok a Teremtők, akik kedvük szerint képesek hatni a világra, a létezésre. A létezést, az idő kiáradása és a megnyilvánulás okozza. 
 
- a mágia másik alapja, amikor kimondjátok, Én nem vagyok Egy. Ilyenkor megszűnik az emberek ráhatása a világra, a Létezőkre és elindul az elszigetelődés. Elszigetelitek magatokat más Létezőktől, más megnyilvánulóktól, ezáltal csökkentitek a rátok-hatást, ugyanakkor a ti hatásotok is megszűnik, hiszen nem vagytok Egyek. Amikor a nem vagytok Egyek állapotban léteztek, akkor lebontjátok saját magatokat, (mindazt, ami ti vagytok) a legkisebb elemre, ami az ember esetében a TEST.
 

Teljes írás: Létező ˙11

 
˙ ISten létezik.
˙ Egy és mindörökké oszthatatlan.
˙ Mindenféle felosztása látszólagos és illúzió.
˙ Senki sem ISten fia, sem pedig Istené.
˙ Mindenki és minden, az isten folyamatos megtestesülése, az isteni fényből.
˙ A szentháromság nem létezik, soha nem is létezett.
˙ Krisztus is isten megtestesülése volt.
˙ Az örök áldozat nem létezik.
˙ A menyország soha nem létezett.
˙ A pokol soha nem létezett.
˙ A politikai érdekek mindig léteztek.
˙ Az angyali hierarchia nem létezik.
˙ Az amit angyalnak neveznek, az létező, magasabb, gyakran nem földi eredetű entitás, lényegében a fény és isten megtestesülése.
˙ Minden isten megtestesülése.
˙ Létezik a fény, ami ISten.
˙ Nincs se formája sem meghatározható kiterjedése, mert minden változó, ami ISten.
˙ Nem létezik IStentől a Biblia.
˙ ISten nem avatkozik bele semmibe, abba sem ami emberi.
˙ ISten nem pusztít és nem büntet.
˙ ISten van. Volt, Lesz, mindig Létezik.
˙ A megtestesülései azok, amik tudatában az elkülönülés során létrejönnek, ha ezt választják.
˙ Semmi, ami felvette a formát nem örök, hanem folyamatosan változó illúzió.
 
Létező.