Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: az Egy Forrás tértelen, dimenziótlan, saját valóságában létező. Saját ideje végtelen és minden jelen van benne, tehát állandó. Mivel rajta kívül nincs más létező, ezért az időt, (amely végtelen) Ő teremti, kiterjedése pontszerű. Mivel az időt Ő teremti, ezért nem keletkezett és nem múlik el. Halhatatlan. A létezés innentől elválaszthatatlan az idő fogalmától és jelenlététől.
 
- a létezés legbelsőbb rétege nem szűnhet meg és nem keletkezhet. Csak a VAN-ás szó alkalmazható rá. A létezés örökké van, önfenntartó, teremtései visszacsatlakoznak az első létező Forráshoz. Az összes "másolat", teremtett, elpusztul és mulandó, mert teremtett/született. Az idő, az anyag és az energia törvényei, ezért nem valósak. Az egyetlen valós törvény a változás, mert ezeket a TEREMTETLEN LÉTEZÉS a FORRÁS létezése teremtette.
 
- a létezők létezésének léttartalma, ciklikus. Ciklikusan ismétlődik és tér vissza a forrásba, megosztva az összes szerzett információt, sűrűségi hullámokat generálva, örökké hullámozva, folyamatosan ismételve létezése megszűnése után is, a megszerzett, tapasztalt, információkat. A ciklikusság végtelen körforgás, végtelen megnyilvánulási lehetőséggel, ami mindig önmaga Forrásába tér vissza.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙19

 
medi: tudod, most a végtelen egyenest nézem. Ezt kettéosztva, lesz egy alsó és egy felső és ha az egyik felet ismét továbbosztom kettőbe, lesz külső és belső. Ha azt is tovább osztom, akkor is végleges a kiterjedése, mert az első, osztó ponttól létezik. Az egyenes másik fele is ugyanígy, számtalanszor osztható tovább. Mondjuk az is külső-belső, alsó-felső. Túl-tól beltől-ig terjedő. Eddig érted?
én: értelmezem, csak a külső-belső, megkevert egy kicsit. Az egyenes minden darabja tovább osztható, a végtelenségig.
- az egyenes hajlítható, de csak az első pontig terjedhet a térben.
- na, ezt most nem értem. Hogy kell érteni az első pontot? A kezdő pont?
 
medi: képzeld el, az egyenest. Mit tudunk róla? Azt, hogy végtelen. Ez a végtelen egyenes, a végtelen síkot osztja ketté, alsó és felső részekre. Tehát a síkok mind alul mind felül végtelenek, mert hiába vannak kettéosztva, nyitottak és végtelenek. Tehát, az egyenes a síkot osztja, a sík a teret osztja, a tér pedig a TÚL-teret osztja, de bármi, ami osztott kiterjedésében nyitott, az végtelen marad.
én: a sík, a teret osztja ketté, akár a kés-lap a vajat.
- de jó hogy ezt racionalizálod. Pont úgy, mint egy végtelen hosszú kés-lap a rohadt-nagy vajat.
- igen próbálom szemléltetni. A rohadt-nagy vaj, meg mégnagyobb vajat. (a tér, a TÚL-teret osztja)
 
medi: amikor elkezded osztani az egyenest, a végtelen egyenesből szakaszok lesznek. De lehet kör is, ha az egyenes hurkolódik, vagy önmagába kanyarodik vissza. A hajlítás lesz az idő. Ha létrejön egy kör vagy hurok a visszahajlítás miatt, akkor lesz a bent és lesz a túl-onnan. Minél jobban osztod, hajlítod, annál több kör lesz, annál kuszábban fedik egymást és darabolják tovább a teret és az időt. De az, ahol osztod síkot az egyenessel, (ami végtelen és tulajdonképpen, végtelen mennyiségű pontok halmaza) az osztó pontok miatt, mégis önmagukba tudnak csak záródni. Kiterjedésük végtelen, de a beszűkülésük csak egy pont lehet, az a pont, ahol osztódik.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙18

 
medi: valaki magyaráz bennem. Dimenzió, léleklátás, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Életfa, életkoronák összegabalyodása, a soha, a rögtön, az örökké szavak jelentése. A szemünk meg szinte semmit sem lát. A soha, a 0. dimenzió. A földön nincs értelme a soha és az örökké szavaknak, csak a köztes, változó állapotoknak. Ezeket, az 5.-6. dimenzióból hoztuk magunkkal. Szívások ezek a dimenziók. Egybegabalyodik minden és ez, az idő visszahurkolódásai miatt is történhet. Nekem ez gáz.
én: Nathaniel-el beszéltünk az időtlen-időkig szavak értelméről és mondta, hogy nem sokára visszatérünk rá.
 
medi: most éppen az szól bennem, hogy az emberek elcseszték, mert mindenki csak a saját életét, a saját elképzelését próbálja a környezetére ráerőltetni, a saját életterét védi és megint nincs meg a központi irányítás. A vallás, a nagy vallások, erre megfelelőek voltak. (állj! Majdnem csend. :D) Az ember, nem az agyával, hanem a lelkével gondolkozik. Ha azt látom, hogy van egy proton és jön egy neutron, vagy másik proton, vagy elektron tökmindegy. Amikor összeütköznek, akkor vagy egybe olvadnak és anyagot alkotnak, vagy eltaszítják egymást és hullámokat hoznak létre, vonzáshullámokat. A hullámokat, az emberi lélek képes hallani. A csend, akkor létezik, ha ritka a részecskék találkozásának a lehetősége, de ez csak vákuumban, vagy más légüres térben jelentkezik. Az egyik ilyen csendesnek tűnő szakasz, a köztes időtér-lét, ahol egyes entitások és másfajta létezők találhatók.
 
medi: csak az szeretném szemléltetni, hogy létezik minden, amiről bárhol ezen a földi síkon szó volt, vagy elgondoltuk. így, a teremtményeik is léteznek, démonok, tündék, tündérek, manók, stb. Ők nem tapasztalják az időt és mindent szinte egyszerre észlelnek, ami nekünk a múlt, jövő, vagy a most. A szenzitívebbek, a legerősebb hullámok érzetéből felismerik a most jelzését, a rengeteg háttérzaj között. (háttérhullám) Fényenjáró is képes, ezen kiterjedéseket egyszerre megtapasztalni, mint múlt és jövő. Tehát képes átkelni különböző tereken, síkokon, dimenziókon, univerzumokon. Az időben utazva tereket is tapasztal, de mindezeket nem a testével, a fizikai kiterjedésével teszi, hanem (én ismét csak a lélek szónál maradnék) a lelkével képes utazni és látni.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙17

 
én: szia! Hogy vagy?
medi: jól. Neked is bizsereg a homlok szemed?
- nekem az egész fejem a szokásos csodás nyomás alatt van :)
- tudod miért nem láttok mindent? Az emberek miért nem látják? Mert túlságosan gyorsan rezeg ahhoz, hogy láthassák. A más dimenziók, a más síkok, más létezők, rendszerint túl gyorsan rezegnek ahhoz, hogy észlelhetőek legyenek az emberi szemmel. De érzékelhető, a bőrödön, a fejeden keresztül.
- apró nagyon az emberi szemmel látható rezgés tartomány, csak pár tized %, ha jól tudom.
 
medi: az élet nemcsak születés, romlás, elpusztulás. Ez csak egy része a valóságnak. Egy-ugyanazon térben, végtelen sok sík, dimenzió, frekvencia van. Ha ehhez hozzáadjuk az idő illúzióját, akkor mégnagyobb a lehetőségek variációja. A különböző érzékekkel megáldott, vagy érzékeket kifejlesztett emberek, képesek egyik másik csatornára, dimenzióra rácsatlakozni és onnan információkat elhozni. Van ami tiszta és van ami eltorzul, különböző emberi okok miatt. Ha pl. a médiumitással megáldott ember mindenáron produkálni akar, olyankor bárkit közvetíthet, alacsonyabb rezgésű entitásokat is. A segítés mindig egyenes, erős és nem tölt el semmilyen negatív érzéssel. Ha bármi ilyet tapasztalsz, a közvetítés hitelességét ne tartsd tisztának, legyen bárkiről is szó.
 
én: eddig nem éreztem ilyet. Mindig csak a hála volt bennem, nem volt negatív semmi, amit kaptunk.
medi: tudom, figyelmeztetésem későbbre szólt. Az, hogy a naprendszeretek bolygójain nem igazolódott be bizonyíthatóan, hogy létezik élet, az csak az emberi szem csökkent látótartományának, a berendezések kezdetlegességének, valamint a tudósok manipulálásának és a félrevezetésnek (ami tudatos) köszönhető. A ti időtök szerint, nevet kellene adjak magamnak igaz?
- szeretném, köszönöm. Nekünk fontos.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙16