Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: az univerzum, vagyis ISten teremtette a humán fajt is, tehát a faj, nem csak úgy van! Szorosan beilleszkedik az univerzum energetikai rendszerébe, ahogy minden más is, ami az univerzumban létezik, legyen az valóság, antivalóság, vagy bármely más organizmus. De most a humán fajról beszélek s a humán faj megnevezés, jelen esetben nem kizárólagosan az embert jelenti. Itt most nem.
én: mert nem mind ember, ami humán...
 
medi: tehát. Minden ami energia, legyen az humán faj, vagy bármilyen más organizmus, bolygó, tudatfelhő, fekete anyag, vagy bármilyen energia részecske, részese az univerzum energetikai rendszerének. Ebben az óriási rendszerben, minden tökéletesen illeszkedik, a legapróbb méretűtől, akár az olyan hatalmasan nagyig is, amit az emberi szem, már nem is képes meglátni.
 
az emberi faj ezen belül mindig hajlamos, önmaga kiirtására. Az embereknek nemcsak a tudatát blokkolták, de fejlődését is minimalizálták. Ehhez hozzávéve a saját fajtájára jellemző, sőt, az egész humán fajra jellemző önkiirtó hajlamot is, azt mondhatná az univerzum, hogy nincs szüksége a humán fajra, mert az szüntelenül kiírtja magát. Amint pl. egy ember, bolygó, faj, megszűnik önmagaként létezni, részecskéire bomlik és részecskeként ismét az univerzum építőjévé válik.
 
- hogy miért is óvjuk a humán fajt ettől? Mert a humán faj bámulatos energetikai rendszere és a tudatának kiterjedése minden irányba, az univerzum tökéletes másolata. A benne lévő részecskék, ha viszonyítani akarunk, akár több száz kilométerre is lehetnek egymástól. Mind e közben pedig fekete anyagok, fekete lyukak és féregjáratok teremtik meg az összeköttetést benne. S mindez úgy történik, hogy önmaga nem is észlelheti teljességgel. Azt csak a külső szemlélő érzékelheti, hiszen féregjárat használója, nem észleli a használatot. Ez nem csak a humán fajban, de az egész univerzumra kiterjesztve is, jelen van. Egy ember, az univerzum tökéletes másolata.
 
- a humán faj, képes egyszerre kívül és belül is kiterjeszteni a tudatát és itt a kívül, az egész univerzumot jelenti, amely mint tudjuk végtelen. Ekképpen definiálva, a humán faj szerkezeti és tudati kiterjesztése végtelen. A dimenzióváltás, történik. Itt és Most, kívül és belül, folyamatosan. Noha az emberi faj tudata elnyomás alatt van és a képességeit nem használja a fejlődésre, mégis elindult a dimenzióváltásba, kívül és belül, az univerzummal együtt. Ugyanígy a Föld külső-belső, valamint a naprendszeretek összes bolygója is dimenziót vált.
 
- egyes létezések azt mondják, egyszerűbb lenne a humán fajt engedni, hogy teljesen kiirtsa önmagát. Mert nem fejlődik folyamatosan, sőt az emberek egyenest visszafelé haladnak a fejlődésben. A 70-es években, a Galaktikus Tanács, mégis a segítség mellett döntött, a már fentebb említett, tudat kiterjesztő, külső-belső hasonulás miatt. Így az a lehetséges létezés, melyben a humán faj kiirtja önmagát s a fajt alkotó elemeket (tudat és energiára) a teremtésben másként felhasználva, más működéssel, belőlük mást felépítve, vegyen részt, elutasításra talált.
 
medi: mert a humán létezésen belül, az emberi tudat konvertáló képessége szükséges és hasznos, valamint a Galaktikus Tanács, ismeri a sötét erők támadását, ami az emberiséget még most is elnyomásban tartja.  Emlékszik a szövetségre, ami sok évezreddel ezelőtt köttetett és a segítségre is, amit az emberi faj nyújtott, a legsötétebb támadás idején. A földi létezésben (amely ugye az univerzum tökéletes mása) ha egy faj kipusztul, legyen az bármilyen alacsonyabb rendű is, megbontja azt a bizonyos paradicsomi asztalt, az egyensúlyt. És ez így van a Földön és így van az univerzumban is. Érthető?
én: egyensúly = hatás-ellenhatás, kiegyenlítődés, mely csak akkor valósulhat meg, ha minden szereplője, alkatrésze megvan.
- így van. A dimenzióváltás, az energetikai egyensúly karbantartása miatt is szükséges.
 
Nathaniel.