Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: a végtelent is lehet érzékelni a tudat kitágításával, de ehhez, a humán faj felfogásának át kell alakulnia, a világegyetem formai megjelenéséhez. Fel kell fognia a végtelen fogalmát s abba kell hagynia a hazugságok terjesztését, melyekért pl. a "NASA" igencsak felelős.
 
Az univerzumnak nincs születése, sem pedig kezdeti időpontja. Ha ezt a téveszmét elengedi a humán faj, akkor kiteljesedhet a végtelen észlelésében. Amennyiben a végtelen nemcsak fogalmilag, hanem a valóságban is tudati szintre emelkedik, akkor a fátyol lehull és nem kérdéses többé ISten létezése, sem pedig a további világok, entitások és mindenféle tudatok, organizmusok, jelenléte sem.
 
A végtelen ugyanúgy érzékelhető és észlelhető, mint pl. egy kör, s annak pontjai, tehát megtapasztalható teljes kiterjedésében. A végtelen nem-megszámolható és nem-megmérhető mennyiségű pontokból áll. Ha rajzolnánk egy kört s azt utána kiegyenesítenénk, akkor annak nem lenne se eleje, se vége és csak végtelen folyamat alatt lehetne bejárni. Az univerzum, hasonló a kör kiterjesztéséhez. Végtelenné válik, de a tudat képes bejárni.
 
medi: nos a dimenziókat úgy képzeljétek el mint sok kör kiegyenesítését, vagy lineáris ábrázolását. Az egyenest, ha körökre kivetítjük, azokon örökké körbe lehet járni, hiszen nincs kezdete és nincs vége. A kör egyenes, egy meghajlított egyenes. A kiegyenesített körön, sem előre, sem hátra nem tudsz úgy lépni, hogy ugyanarra a pontra juss. 
én: a kör kiegyenesítését, a kör elvágásaként lehet értelmezni? Mert a kör végtelen, hiszen se eleje se vége. Egy egyenesnek pedig, eleje is vége is van. Ha meghajtom az egyenest, kör lesz belőle. Az eleje és vége összeér.
- és van lehetetlen? Ha végtelen a kör, akkor végtelen a vonal is, amivé kiegyenesíted. Szabadítsd fel a tudatod a belétáplált káprázattól.
- igen. Az elejének tűnő kezdet, egyben a végének is tűnik. Így végtelen.
 
Hiszen a végtelennek is kellenek, illetve vannak koordinátái s ezek segítenek meghatározni a dimenziók tájékozódó pontjait. A dimenziók színterei végtelenek. Ez a kvantummechanikai rész és kapcsolat, egyszerűsített magyarázata a dimenziókról.
 
A kitágult tudatnak érzékelnie kell egy alaphelyzetet, egy kiinduló pontot, hogy aztán ezzel a technikával tájékozódni és kommunikálni tudjon a végtelenben és a kölcsönhatást megtapasztalja, illetve kifejtse. A tudat nézőpontjai adják meg a koordinátákat és rögzítik a térpontokat. A viszonyítási alapot, az emberi tudat generálja, mert a tájékozódáshoz kellenek a viszonyítási pontok. Minden tudatfajta alkalmaz viszonyítási pontokat.
 
A humán tudat is térkitöltő hatású és térpontokat rögzít (pl. kiindulási pontokat), ezzel tud saját rendszerén belül hatni különböző tényezőkre, pl. a lassan ismertté váló kvantumfizikai együtthatókra. Ez a tudati súly, amiről a humán faj nem vesz tudomást. Pedig saját maga képzi, minden külső és belső észlelésével és egyéb tényezők rögzítésével.
 
3D Tudat. A Tudat-rögzítő pontok lehetséges tér-rácsa, egyszerűsített ábrázolással.
A Merkaba lehetséges felépítése a tér-idő dimenzióban
 
 
Párhuzamos dimenziók egymásba illeszkedése. 
 
 
Dimenziók illeszkedésének lehetséges módozata. 
 
 
Tér-rács szerkezet 
 
 
Nathaniel.