Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: ma olyan fénybesugárzások érkeznek, amik az energetikai rendszerünknek, a lelki fényébe fognak beavatkozni, ezáltal sokkal érzékenyebbek, ingerlékenyek leszünk, vagy túl nagy hangulati ingadozások történhetnek. A következő két napban az éjszakai alvás szakaszossá válhat, de mégis ez a besugárzás fog segíteni, az érzelmi életünk manipulálásának a megállításában. Sokkal tisztábban fogjuk észrevenni mi az amire nincs szükségünk, mi az amiben változtatni kell, milyen személyektől szükséges távolságot tartani, hogy a lelkünk megkönnyebbüljön.
 
medi: következő főbb energiaérkezések 9.-én, 11.-én, 23.-án. 29.-től a hónap végéig, egy barátságos rezgésváltás fog történni, ami a szív csatornáján keresztül a szeretet rezgésével változtat. A Szeretet és Béke legyen veletek, itt Létező.
én: a Béke és a Szeretet legyen veled.
- beszélgessünk kicsit a béke szabályáról. Minden embernek arra kell törekednie, hogy ne adják tovább az alacsonyabb rezgést, az alacsonyabb rendű érzéseiket, a körülöttük élőknek. Mert ezzel nemcsak a saját életükben és rezgésükben teremtenek, hanem mindenben ami velük, körülöttük és bennük létezik és ilyenkor környezet is elindul lefelé.
 
medi: tiszteld annyira a Létezést, hogy nem adod tovább azokat az érzelmeidet, amik a többi emberben pánikot, félelmet keltenek. Az emberek állandóan, minden formátumban, ezeknek az információknak a megosztásával vannak elfoglalva. Mintha nem lennének képesek az örömöt, a szeretetet, az elégedettséget továbbsugározni, a békével együtt. A béke szabálya csak annyi, ne add tovább az alacsonyabb rezgést, tiszteld a körülötted lévőket annyira, hogy megóvod őket ettől. Miért ilyen fontos erre figyelnie az embereknek? Mert ezzel kezdetét veszi, a dimenzióváltás 3. szakasza.
 
medi: természetesen be lehet számolni a félelmekről, a szomorúságról, hogy ezzel tudjanak segíteni egymásnak az emberek. Nem bezárkózást kérünk, hanem annyit, hogy az egészre, így vigyázzatok. Az emberek Fényből lesznek és Fénnyé válnak. Nem porból leszünk és porrá válunk. Ez a mondás, kiszakította az ISteni szikrát, kiszakította az embereket az egész magasabban rezgő teremtett világból, körforgásból és materizálta Őket az alacsonyabban rezgő Földre, mintha láncokkal lennének idebéklyózva. Mindez, az eltorzult hit, hirdetési rendszere miatt történhetett meg.
 
én: nem porból lettünk, porrá leszünk, hanem fényből lettünk, fénnyé leszünk.
medi: igen így. A keletkezés fénnyel jár. Van a fény előtti állapot, amikor a lélek még nincs kapcsolódva az anyagokhoz. Akkor nincs fény, nincs Az a Fény. De amikor a lélek összeáll (és maradjunk az embereknél) akkor a fény vetül ki végül anyaggá, az sűrűsödik testté, mivel MINDEN ember és MINDEN humanoid, Fényből keletkezik. Ismered a fény törvényét? Vannak frissen született fények és vannak régi fények, ősiek. 
 
medi: az emberek és pár más Létező Fény-törvénye az, hogy ne dolgoztasd a fiatal, a friss fényeket. Ne dolgoztasd azt ami frissen született, ami ifjú még. Tiszteld és hagyd meg az Ő fejlődésének az ütemét, mert a saját maga által választott létezésbe és rezgésbe született. (éppen ezért, ne húzzuk lefele esetleg) Ha egy csökkent rezgésű embert, vagy egy friss fénnyel rendelkező embert elutasítotok, akkor az ő rezgése sűrűbbé fog válni és a körülötte lévőké is.
- ti emberek, hajlamosak vagytok a nagyszerű dolgokat csodálni, Isteníteni és az átlagos vagy kevesebb képességű, rezgésű társaitokkal nem törődni, elutasítani, elhatárolódni tőlük. Ezzel az emberek, fájdalmat okoznak egymásnak. Az Érzéseitek élnek. Az Érzés él, megtestesül, mozog, létezik és teremt. Minden érzés ilyen.
 
medi: ti, az érzéseitek vagytok. Ezentúl ez lesz a primer fontosság ebben a Létezésetekben és ebben a fizikai megtestesülésben, a földbolygó ezen síkján és ebben a valóságban. Még nem jöttek rá az emberek erre, így a zenitnek kikiáltott dec. 21. nap után ez a munka folyik tovább. A változás egyik része pedig ez. Minden ezt igyekszik közömbössé tenni, közömbössé nyomorítani, főleg a gazdasági manipulációk, de egyes vallási felekezetek is ezen dolgoznak. Közömbösítenek és elválasztanak a többi embertől.
- erősen törekedjenek az emberek az érdek nélküliségre, mert ha továbbra is ez a tendencia folytatódik, sok nyomorúság fog történni ezen a valóságsíkon. Érdek nélkül.
én: ne legyenek elvárások.
 
medi: nem várni semmit a cselekedetekért. Se dicséretet, sem más ellenszolgáltatást. Bárki, bárhol, ha csak egy apró dologgal is tud segíteni, (felengedni valakit a metróra, vagy felvenni valamit, ami leejtett valaki, vagy csak átadni a helyet a járművön, ennyire kicsiny apró dolgok) és nem vár érte semmit az magas rezgést indít el a síkotokban, önmagát generálva megsokszorozódik, mert minden emberi Létező továbbadja.
- ti emberek, képesek vagytok minden létformát terrorizálni és az uralmatok alá hajtani, kihasználni és kizsákmányolni a végsőkig. MINDENNEK van Fénye! Legyen az állat, növény, kő vagy egy gép. A ti valóságotok úgy van teremtve, hogy a Lelketekből materializálódik minden, ami "gyártott". (olló, tévé, egy lábas) Tehát, bármi. De egyik emberi lélekből materializálódott tárgy sem tud önmaga szándékából fájdalmat okozni egy embernek, csak az emberi rezgések, érzelmek hatására képes hatni, a felhasználó egyén szándéka szerint. (így működik a vudu és egyéb más mágiák, boszorkányságok is)
 
medi: az emberek, képesek mindent az uralmuk alá hajtani, minden életformát terrorizálni. Az állatokat, a növényeket, a természetet és amikor már ez nem elég, akkor nekifognak egymást terrorizálni. A rezgésükkel, cselekedeteikkel, szavaikkal, az érzéseikkel, a nemtörődömségükkel, az érdekeikkel fájdalmakat okoznak. Mert nem tisztelnek és ellene vannak a béke törvényének. 
- beszéljünk kicsit a megbocsájtás törvényéről is. Jó lenne, ha minden emberi létező felismerné, mennyire fontos a megbocsájtás. Megbocsájtani azoknak a Fényeknek, embereknek, akik valamilyen vétket követtek el, bármi, bárki ellen. Azért teszik, mert az Ő fényük még fiatal, vagy csak emberként eltévesztették az irányukat. Minden Hibát, Bűnt, Fájdalmat, Bántást és minden ilyen érzéstestet, csak azért tud az ember felismerni, mert mindezen hibákat, egyszer (vagy többször) már elkövette.
 
medi: bármi, akivel/amivel az ember a létezése folyamán találkozik, az mind hozzá tartozik, mind a kiegyenlítődés miatt jön a létezésébe. (legyen az bármilyen rezgésű) A Földön a létezés, az energia anyagi, mert azzá tettétek. De létezik immár egy másik Föld egy más síkon, ami nem anyagi, ahol a létezők anyag nélküli létezésben vannak és energiájuk nem materializálódott anyaggá, ahogy az ottani Földé sem. Ott a lélek és az érzés, nem ölt testet. 
- az ottani Létezők betartották a törvényeket, amelyek összefoglalva, a szeretet törvényei. Ha ott valamely lélek elkövet egy hibát, akkor Föld valamely alacsonyabb rezgésű létsíkjába születik és testbe materializálódik, hogy mindent alaposabban megtapasztalhasson. (mert a Föld és annak síkjai, dimenziói különbözőek, de az elnevezésük egy és még össze vannak kapcsolódva kicsiny, vékony energiaszálakkal, időhúrokkal)
 
medi: minden ember tapasztalni van itt és felismerni azt, amiért ide érkezett. Jelenleg a Földön nincs olyan emberi létező, aki ne a szeretet törvénye valamely pontjának a megsértése miatt született/érkezett volna ide és csak pár olyan emberi létező van, aki túl-szolgálatot teljesít. Tiszteljétek az élet létezését, a magatokét és minden más életét. ISten-ben élsz és Isten része vagy.
 
Tiszteld a Létezést, tisztelj mindent, amit a létezés megad nektek. Legyen az bármilyen érzés és rezgés, mert mind bennetek rezeg, belőletek indul és belétek érkezik vissza.
 
2013.03.03
Létező.