Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: az Egy Forrás tértelen, dimenziótlan, saját valóságában létező. Saját ideje végtelen és minden jelen van benne, tehát állandó. Mivel rajta kívül nincs más létező, ezért az időt, (amely végtelen) Ő teremti, kiterjedése pontszerű. Mivel az időt Ő teremti, ezért nem keletkezett és nem múlik el. Halhatatlan. A létezés innentől elválaszthatatlan az idő fogalmától és jelenlététől.
 
- a létezés legbelsőbb rétege nem szűnhet meg és nem keletkezhet. Csak a VAN-ás szó alkalmazható rá. A létezés örökké van, önfenntartó, teremtései visszacsatlakoznak az első létező Forráshoz. Az összes "másolat", teremtett, elpusztul és mulandó, mert teremtett/született. Az idő, az anyag és az energia törvényei, ezért nem valósak. Az egyetlen valós törvény a változás, mert ezeket a TEREMTETLEN LÉTEZÉS a FORRÁS létezése teremtette.
 
- a létezők létezésének léttartalma, ciklikus. Ciklikusan ismétlődik és tér vissza a forrásba, megosztva az összes szerzett információt, sűrűségi hullámokat generálva, örökké hullámozva, folyamatosan ismételve létezése megszűnése után is, a megszerzett, tapasztalt, információkat. A ciklikusság végtelen körforgás, végtelen megnyilvánulási lehetőséggel, ami mindig önmaga Forrásába tér vissza.
 
- a Forrásban, - az első nem teremtett Létezőben -, minden információ örökké megőrződik még akkor is, ha a másod/sokad teremtett létezők már régen elpusztultak, mivel pusztulásukkal a Forrásba térnek vissza. Minden, ami létezik és teremtett, első vagy sokadrangúlag teremtett, annak kiterjedése, formája, külső és belső felépítése van. A létezés, tehát elválaszthatatlan a formától.
 
- a tartalom hozza létre a formát. A formák illúziók, változásuk folyamatos, a többi teremtett létezővel való kölcsönhatások szerint változnak. A Létezés tartalma változatlan, de a létezés tartalmával létrehozott forma, örökké változó. Önmaga törvényét az Egyetlen, Teremtetlen, Megnyilvánuló Forrás Létező, (ISten) sem képes megváltoztatni.
 
- az az elképzelés, hogy ”az idő nem létezik”, nem teljesen igaz. A 4. Dimenzióban is létezik az idő, de az ott tartózkodók, egyszerre érzékelnek mindent, ami a 3. Dimenzióban a múlt, a jelen, vagy a jövő, hogy csak az egyszerűbb időhatározóitokat említsem. Ezért a 4. Dimenzióban, az időnek azon szeletét érzékeli a tudat, amelyre éppen figyel. Nehéz meghatározni azt hogy a múlt, a jelen, vagy esetleg a jövő történését érzékeli, mert valóban minden egyszerre történik.
 
- ezért ha a létezők a 4. Dimenzióból, egy médiummal kommunikálnak, akkor egy időgyöngysort igyekeznek közvetíteni a múltból a jövő, vagy a jelen felé és arról próbálnak információkat továbbítani. Ez éppen olyan nehézkes számukra, mint a 3. Dimenziós ember gondolkodása az időről, aki még nem tapasztalta az időt egyszerre, villanás-szerűen létezni.
 
- azok a földi entitások, akik ezt valamilyen szinten már megtapasztalták, azok közül sokan mentálisan erősen sérültek, vagy pedig a későbbiekben nem voltak képesek beilleszkedni társadalomba és a tapasztalás után nem tudták tovább folytatni megszokott életüket. Ezért van az, hogy azok a létezők, akik erre a 3. Dimenziós síkra kommunikálnak, igyekszenek az időt, mint mozgó tényezőt figyelembe venni. Így ”az idő nem létezik” állítás, téves meghatározás, mert az idő létezik.
 
- az idő ugyanolyan többsíkú, mint pl. a tér. Az idő létezik pl. az emberben és más élőlényekben, ezek az idők, ciklikusan működnek. Létezik a kívülről meghatározott, mesterséges, egységesítet idő, amelyet a naptár és az óra torzít el. Valamint létezik a Forrás által teremtett idő, amely örök és végtelenségében állandóan változó. Iránya pedig  egyszerre "mozdul" minden lehetséges "tér-felé".
 
- a Forrás által teremtett végtelen idő, rezgéssűrűséggel tárol minden információt és azokat hullámokban ismétli, hogy a Forrásba visszaérkező összes létező, minden információval rendelkezhessen, bármikor is érkezzen vissza. Az idő és az információ hullámai sűrűbbek, de nem alacsony rezgésűek.
 
- a 3. Dimenzióban az anyagok a teremtettek és a létezők, a gravitáció segítségével időhullámokat teremtettek, hogy a test, a fizikai részecskék és a lélek-barionok, tájékozódni tudjanak. Az időt viszont csak lineárisként képesek meghatározni, a lecsökkent érzékszervekkel. (ez alól kivételt képeznek a mágusok, sámánok és egyéb hasonló képességű létezők) Ezek az időhullámok, az emberi létezőkben idő-visszhangot, időszemetet, időzajt teremtenek.
 
- ilyen visszhang miatt rögzülnek pl. azok a helyzetek, események, ahol sérülés ért valakit. Ezekre visszaemlékezve nem fog újra a forró kályhához nyúlni egy gyermek. Más esetekben, a visszhang miatt bizonyos eseményeknél,pl. amikor lelki, tudati fájdalom, szenvedés ért, egy hasonló helyzetet nem képes a földi létező ítélet nélküli elmével várni, mert visszahat rá a múlt hulláma. Amikor pl. elhagyták, vagy csalódott, hasonló helyzetben a visszhang akadályozza meg, hogy kikerülje és másként élje meg a tapasztalást. Káros hiedelemként is szokták nevezni, bár hiedelemről szó sincs, az idő visszhangja jelez ilyenkor.
 
- az időzaj az, amikor minden szemetet, saját, emberi és más létezők, akár állatok, növények, tárgyak, történéseit befogadják az emberi entitások anélkül, hogy ez tudatosodna bennük. Emiatt a jelen helyzetbeli tapasztalás szemetessé válik és torzul. Ezért lenne fontos a 3. Dimenzióban csak a jelent megélni és azonnal a pillanatnak élni. Mert valóban csak a jelen a fontos, a többi háttérzajt, hullámot, pedig fel kellene ismerni, feldolgozni és elengedni.
 
- 3. Dimenzióban, minden élő létezőből jeleket fogtok és ugyanezt teszitek a tárgyakkal is. A tárgyakból és élőlényekből kiáramló hullám olyan zajos, hogy hatást gyakorol az összes apró, az atomnál is kisebb részecskékre. Ezek olyan erősek, hogy emiatt a "múlt" hullámait sokkal gyengébben érzékeljük, de így is marad hatása. A 4. Dimenzióban is hasonló a hatás, ugyanúgy működnek a jelek és a hullámok, csak a távolság növekedésével gyengül. (a tárgyak és a létezők távolsága) Minél nagyobb a fizikai távolság, annál gyengébb az érzékelés.
 
- mivel a lélek-barionok szenzitivitása olyan erős, hogy mindent képes egyszerre érzékelni, ezért saját maga védelmében takarást, védőpajzsot hoz létre. Még így is sok háttérzajjal kell szembenéznie a 4. Dimenzióban és az egyszerre létező időben, mert minden lehetséges változást és azok hullámait egyszerre képes érzékelni.
 
- a lélek-barion, egy történésnek MINDEN lehetséges HULLÁMÁT képes fogni az IDŐZAJOKBAN. Ezért, hogy ne hamisítsa, vagy változtassa állandóan a saját történetét, egy időszálat fog követni, hasonlóan a 3. Dimenzióhoz. De itt ez az időszál nem lineáris, hanem egyszerre történő és a többi változást, már csak gyenge zajként érzékeli. De érzékeli és ha tudatát rávetíti, akkor képes bármilyen valóságot nyomonkövetni.
 
- azok, akik meghamisítják az emlékeiket, azok hasonló módon teszik a lélek-barion segítségével, de a "vámőrök" felismerik ezeket a torzulásokat. Igazából a 4. Dimenziós idő a legtermészetesebb, hiszen minden időpillanat lenyomata megmarad, így természetes azokat egyszerre érzékelni. Más dolog hogy a humán és nemcsak földi humán eredetű elme, ezt nem képes feldolgozni ebben a 3. Dimenziós tudatban és létezésben.  
Létező.