Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
Az emberiségre ráerőszakolták az időszámítást és ezzel elfelejtődött a természeti és biológiai idő. A naptár logikátlan módon, figyelmen kívül hagyta a hold, a női, a test stb. ciklusait, a valódi természet ritmusait, ezáltal hamis időt teremtett. Az óra megjelenésével pedig a test saját, biológiai ritmusát szorították egységes korlátok közzé. 
 
Így a földön minden egységessé, ellenőrizhetővé és manipulálhatóvá vált. A test és a természet kizsákmányolhatóvá vált, a lélek pedig mélyen elfelejtődött ebben a nem létező időben, amely azt az illúziót adja, hogy az idővonal egyenes, az emberen kívül létezik, van kezdete, lesz vége és a bejárhatósága csakis egyirányú.
 
Így elfelejtődött az időben való mozgás minden irányú képessége mint lehetőség, amely egykor még természetes volt. (az időben való mozgás, az előre, hátra és más síkokba való mozdulási képességeket jelenti) Hiszen a test, az univerzumi "időciklussal" egyezően mozoghat, ha a természetes belső ritmusát követi. (szűkül, tágul és változik) Így elindult az eltávolodás.
 
Ráadásul a dolgok vizsgálatát a parányi részek megfigyelésével folytatták. A materializálódott tudomány, a 4. dimenziót, a lélek világát és összefüggéseit teljesen elnyomta és ez által ebben tudatban/hitben maradt az emberiség évszázadokon át. Így vált a Föld, a Természet, -lecsökkent, -élettelen, -mozdulatlan és -lélektelen részletekké, anyaggá.
 
Nem sok kell jelenleg ahhoz, hogy az emberek teljesen tárgyként kezeljék az állataikat és egymást, úgy mint hasznos dolgot, mint kizsákmányolható függeléket. Ezek a gondolatok, az elnyomók által elkezdett, pl. Humán erőforrásnak nevezett rabszolga-rendszeren keresztül, szivárognak befelé a tudatba. Az idő/pénz jellegű gondolkodás, tudatba való elültetése pedig véglegessé kezdte tenni a rendszert. Jelenleg a hozzátartozók is elkezdték kizsákmányolni egymást, férj a feleséget, szülő a gyermekét és a gyermek a szülőit.
 
Ezennel Meghívlak benneteket a felismeréshez, mely szerint Ti magatok vagytok az Idő. Ti vagytok az Élő Létezés, a Tudás. Bennetek létezik a Rend és bennetek működnek az Idő ciklusai, nem pedig rajtatok kívül. Az Idő, az Örökké Változó, kibontakozik bennetek végre és kapcsolódik az Univerzum Rendjéhez.
 
Ébredjetek Meghívottak! Áldás és szeretet legyen veletek.
 
Ziel.