Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
Ti emberek, már a Föld keletkezése óta lakjátok a bolygót. Akkor még nem volt fizikai testetek, szellemi lényként kezdtétek a Földdel való együtt-létezést. Mindez, még a Föld létezővé válásának kezdetén történt. A Föld, önmaga is érző, lélegző, gondolkodó, cselekvő Létező, aki veletek együtt rezeg.
 
Meg kellene szabadulnotok a helyes és helytelen, a fent és lent fogalmaitoktól. Akkor megérthetnétek, hogy a magasabb vagy esetleg alacsonyabb rezgés, se nem jobb se nem rosszabb. Minden rezgésre szükség van.
 
Még forró és gáznemű volt a Föld, amikor élni kezdtetek rajta és célotok a Földel együtt, a rezgésetek csökkentése volt. Hogy együtt tudjatok maradni, a Föld megteremtette fizikai burkotokat, a Testet. Jelenleg azt képzelitek, hogy emberek vagytok fizikai testben, de lényegetek, a szellemi lényetek, nem változott.
 
Én-testetek jelenleg is fénylény, mint a Földdel való együttműködésetek kezdetén. Jelenleg ismét a rezgésetek emelésén dolgoztok, hogy a Földdel és az Univerzumotokkal együtt, szellemi fénylényként, tovább tudjatok dolgozni.
 
-  Utazások ˙2 Részlet -
________________________________________________________________________
 
medi:  nem tudom. Vonz. Lefelé alig észleltem. Olyan gyors volt, hogy szinte nem is láttam. Halottam valami sistergő hangot és láttam, ahogy szétnyílik, esik minden, ahogy közeledek. Vékony ez a földréteg.
én:  szerintem nem kéne átmenni rajta. Talán legközelebb.
-  belűről melegedik fel? Mi van, ha nem kívülről melegedik a föld, hanem belülről?
-  igen. A föld magja gerjeszti a mágnesen teret, és a hőt is. Kívülről is és belülről is melegszik. Tudod… az egyensúly.
________________________________________________________________________
 
medi:  Mi ez? Mi ez a zavar? A nyugtalanító valami? Mintha kettészakadnék. Ide is és vissza is húznának. És a Föld magából reped ki és folyik a láva, a forróság. A vizek is mozdulnak, takarnak el földrészeket. Vízből tör elő a tűz, a fények köröttem vibrálnak, rezegnek. Elpusztul és én nem érzem a szomorúságot. Semmit sem érzek, csak egy kicsi nyugtalanságot. És a fények ismét elkezdenek összerendeződni, miközben a másik-fajta fények itt maradnak velem. A részeim. És elindul az egész centrifuga, az új összerendeződés. Fények, fényszálak villannak, izzás, szilárdulás, villámok, víz. Szilárdulás van és apró lények élnek, majd valami tudatos mozgást végző majomszerű kicsikék lesznek (talán emberszerűek). De van tudatuk és megint valami nyugtalanság van bennem. Közelebb vagyok a másik oldalhoz, a gyöngyházfényes térben.
________________________________________________________________________
 
Minden emberben létezik a Föld isteni lénye, ahogy a Földben is létezik a Ti teremtő, Isteni lényetek. A Föld bezárta gázolaj termelését, amiért a sötét energiák nem engedték hogy felismerjétek, nincs elegendő belőle. Ha továbbra is ilyen ütemben használnátok, s ezzel tovább szennyeznétek a légkört, az túlságosan is felgyorsítaná a melegedést.
 
A Föld benneteket véd önmagatoktól és óvja saját részét is bennetek. Az idő elfogyott, a Föld is túlterhelődött, ám mégsem kezdi el pusztítani lényeteket. Az irántatok való szeretetének megismeréséhez, megértéséhez, nektek is fel kell venni az ISteni tudatosságotokat. Minden embernek gondolatban is el kell kezdenie a változást, hogy mit tegyen a Földért, hogyan tud harmonikusabban továbbélni a Földdel, mert a gondolatoknak hatalmas teremtő ereje és energiája van.
 
Ezzel is tudjátok a Földet segíteni, igyekezzetek változtatni saját valóságotokon és vigyétek magatokkal a Földet. Nézzetek a Fátylakon túlra, ismerjétek fel a szellemi közösséget a Földdel, mert az út és az idő jelenleg nagyon felgyorsult.
 
A Föld ISten része. Ti ISten és a Föld részei vagytok.
 
Isten a Földet elengedte élni, a Föld felvette az anyagot és vele együtt ti is. Ne felejtsétek el, mindannyian ISten részei vagytok. Teremtő erőtök megsokszorozódik, ha ezt felismerve dolgoztok tovább a Földdel és egymással. Hogy felismerhessétek, megtapasztalhassátok, azt javaslom figyeljétek a Csendes Óceáni jeleket.
 
Bánjatok egymással nagyobb tisztelettel, szeretettel és a teremtéseitek felveszik az elérendő rezgést. Ugye nem is olyan nagy dolog? 
 
Ereil.