Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: a humán agy információ átalakító képessége meglehetősen fejlett. A beérkező fényt átalakítja, lehetséges téralakzatoknak, információknak. Az agy, képes a fényből nyert információt átadni és átkonvertálni a tér-idő szerkezetén túl is. Az agy képes az 'átvitt értelmű' információk kikódolására, tárolására, szükség esetén digitalizációjára, vagy alaki megjelenítésére.
 
Az agyi energia adattárolása és átviteli képessége rendkívül gyors és hatékony. A humán faj agya képes a fejlettebb fajok agyi energetikájának a befogadására energetikai befogadással és átkonvertálással.
 
A humán faj agyi energetikája képes a nem humán eredetű és más idegrendszerű, képességű fajok, organizmusok, agyi energetikájának a befogadására, annak átalakítására, tárolására és továbbítására. Az energia/információ befogadása és beállása az, amikor a fejlettebb információt, egy algoritmussal az agy átalakítja pl. a humán faj agyi frekvenciáira, tér-idő geometriai szerkezetekre bontva. Mert a fejletlenebb tudat, csak a saját, leegyszerűsített szintjén érzékeli és alakítja át, a fejlettebb tudati, energetikai, információs csomagokat. Ezért minden humán energetikai rendszerrel létező fajnak megvan a lehetősége, a fejlettebb tudatra való rácsatlakozásra és azt saját szintjére képes átalakítani, sőt bármilyen irányba, térben, időben és tér-időn kívül, képes azt továbbítani.
 
A humán fajok nem alakulnak át a fejlettebb tudatú fajokká, csak képesek a kommunikációra megfelelő felkészülés és befogadási készség esetén. Az idegen entitás érzékelni képes a földi történéseket s ugyan úgy képes a felkészült humán faj érzékelni a különböző fajok történéseit.
 
A humán faj érzékeli, befogadja, átalakítja és ha szükséges továbbíthatja bármely tér-időbe, vagy azon kívüli valóságokba és a teremtett illúziókba, a saját vagyis egyéni, a kollektív, a globális, az isteni és az ISteni tudatot is bármikor.
 
medi: a humán fajok, ha felismernék, akkor rájöhetnének arra, hogy a szavakkal képesek a DNS-ük megváltoztatására is. A szavak hullámai által keltett rezgések, képesek a DNS-t kombinálni, fejleszteni. A DNS, nemcsak a humán és egyéb fajok felépítéséért felelős, hanem információt tartalmaz és továbbít. Olyasmi lehet, mint a ti internetetek. "csatorna"
én: folyamatosan változó, fejlődő információt tároló, s továbbító rendszer, csatorna
- nemcsak földi, -napi, dimenzióváltás van, hanem a földön lévő fajok belső dimenzió-változása is folyamatosan történik. Az emberi faj pedig különösen alkalmas, a kommunikáció általi változásra.
- megtisztelsz. Köszönöm
- én is köszönöm, hogy beszélgethetek veled.
 
Fontos lenne végiggondolni az emberi világ szókészletének a rezgését s tudni, hogy minden nyelven, az azonos szavak, azonos rezgést keltenek. S a szavakkal még a sugárzás károsult DNS is teljesen meggyógyítható. Az emberi DNS pedig képes fekete lyukakat létrehozni, ezáltal távoli pontokat is összekapcsolni.
 
Az univerzum fekete anyagának összetételében, azonos mennyiségben van jelen a tudat, az elme szintjén, végtelenen mennyiségben. Sűrűség szempontjából viszont azonos, így a tudat bármikor átléphet bármely létező dimenzióba, vagy teremtett illúzióba, a féreglyukak megnyitásával. A tudat belépésekor, a test, a fizikai anyag, a saját síkjában marad, vegetáló, automatikus választási lehetőséggel, a fizikai test túlélésének érdekében.
 
Ez a teleportáció, a tudat szintjén tökéletesen működhet, a humán faj tudati teremtésével.
 
Nathaniel.