Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
Az emberi test, egy kifogástalan gépezethez hasonlítható. A működéséhez szüksége van egy tervezőre és egy közös akaratra, miként egy számítógépnek is. Az emberben ezt a felügyeletet, a Fekete és a Fehér, eredet-lélekenergia biztosítja. A földön minden dolog, legyen az élő vagy élettelen, növény, állat, karosszék, vagy az ember, kis részecskék, atomok láncolataiból áll. Ezek energia-kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, s kötődésük aszerint hoz változó láncolatot és alakzatot, hogy milyen illúziót teremtenek meg vele az emberek.
 
Azok a részecskék, amik bennünk léteznek, a negatív elektron, a pozitív proton, és a semleges neutron, építik fel világegyetemet is, pontosan ugyanolyan elrendezésben, ahogy az emberben is van. Minden általunk ismert élő és az élettelen, csak akkor működőképes, ha minden alkatrész, a molekulák, az atomok, pontosan a megfelelő helyükön vannak a teremtett illúzióban és a valóságban.

Mi emberek, csillagok porából vagyunk, a mindenség csillagporaiból. Ebből teremtődünk, az energiáink, lélekenergiáink, segítségével. Ebből táplálkozik a tudatunk is. Mikor átlépjük a dimenziókat, ugyan azzá a csillagporrá esünk szét, mint amiből teremtődtünk és beleolvadunk a kozmikus tudattengerbe, beleadva minden szerzett információt és felvéve minden ott tárolt élő információt. Erre emlékeztet a szentírás "porból leszünk, porrá leszünk" mondata.
 
Van még egy dolog amit észrevettem a teremtés kapcsán. A mi bolygónk, a Föld, istenként adja számunkra a közös tudatot és a föld a mi atomjainkból alakult ki. Az ember isteni, teremtő energiája van benne és oda-vissza hat a tudatunk egymásra, a földdel.

Az emberi agy idegszállakon keresztül kommunikál. Az idegsejtek elektromos tevékenységre képesek és egy hiper-gyors, önmagába visszatérő, vissza-felől emlékező hálózatot alkotnak. Miközben parancsokat közvetít, végre is hajtja a parancsot, és az információkkal visszatér az agyba. Onnan pedig továbbítja bárhová az univerzumban az adatokat és minden egyéb létező információt.
 
Az agyban van a feldolgozó egység, a kétféle lélekenergia, a fekete és a fehér. Ez csak az agyban létezik, a hipotalamuszban. A két különböző energia közül csak a pozitív töltésű fekete energia fut tovább az idegszálainkba és alkotja a külső-belső energiarendszerünk hálózatát. De a fekete-lelkű energia, egymagában kevés lenne a teljes emberi élethez. - Ha csak ez működne, akkor is képesek lennénk a túlélésre, de csak mint egy gép. Lépnénk, lélegeznénk, de pl. sosem írnánk verset, sosem festenénk képet, semmi alkotó tevékenységet nem végeznénk. A rezgésszintünk olyan csekély lenne, hogy a tudatunk irányítását akár egy kristály is zavartalanul átvehetné bármikor. Ez az egy energia-szál csak egy rövid időre lenne elég az embernek, aki vegetáló lény lenne. pl. a kómában lévő emberekben, csak ez az egy, fekete lélekenergia-szál működik.
 
A negatív töltésű fehér energia, amely az agyban keletkezik, ezermilliárdnyi hurkokkal szövi át a testünket sejtjeink szintjéig és a bőrünkön át ki is lép. Ha a két energia találkozik is pillanatokra, mindig külön szálon, vezetéken  fut. Csak pár ember létezett, aki olyan szinten rezgett, hogy a két energiája szinte mindig összeért. Ők voltak a tanítók. Különböző képességeik finomabbá váltak a társaiktól. Természetesen az egyik ilyen ember, Jézus.

Tehát ez a két energiaszál befutja a testet, a bőrt és egy nyílt, mégis zárt, rezgő, energia-elektromos kört hoz létre. Hogy mi teremti ezt a kétfajta energiát az agyban? - feltehetőleg a speciális agyfolyadék folyamatos, sejtekhez súrlódó áramlása, melynek összetétele nagymértékben hasonlít, a sós vizeink összetételére...

Ezen elektromos töltés tulajdonsága, hogy önmagába visszafordul és van egy általa kiválasztott központi sejtje. Egy teremtés (egy magasabb szintű teremtés) tudatos tervezői beavatkozása, hogy a jobb agyfélteke, a test bal részét, míg a bal agyfélteke, a test jobb felét futja át elektromos szálaival.

Ez az Eredet-Tudat teremtő segítsége. Ez akadályozza meg az osztódást akár két különálló testté, hogy ne egy alacsonyabb szintű, pl. halszerű élőlényként létezzünk. Ezt az utasítást az emberi DNS tartalmazza, ami jelenleg is folyamatosan módosul.

A fehér lélekenergia-szál az ami mindent rögzít. Ez adja az embernek a gondolatokat, a teremtést, az alkotást és a visszatérést bárhonnan, bárhová. Ez az energia, mindent tárol születésünktől fogva. Az emberi memória fejletlensége miatt nem vagyunk képesek jóval többre emlékezni és a fehér energia segítségével cselekedni. Semmi sincs, ami elfelejtődött volna, csak az érzékelések mélyében kering s csak akkor tör felszínre, amikor szükség van rá.
 
pontosítva: 2012.01.24.
Nathaniel.