Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: a Föld jelenlegi kristályrácsának átalakulása folyamatos és az atlantiszi kristályrácsnál erősebb energetikai változással jár.
- jelenleg a Föld karantén alatt van s eddig a humán és egyéb életformák tudatának elnyomása folyamatos volt.
- ha pl. a Földön egyik napról a másikra mindenki abbahagyná a munkáját, akkor az úgynevezett "humán" vezetők, nem tudnák többé rabságban tartani az emberi fajt.
- ehhez a pénz teljes bukásának, vagy a humán fajok tökéletes tudati felszabadulásának kell bekövetkeznie.
- a tudat egyik manipulációja, elnyomása, a 3. dimenziós hallucinálás, (tér-idő) amiben a humán fajt tartják.
- a magasabb rezgésszintű tudatformákat, birodalmakat és entitásokat, már nem lehet az idő-tér kombinációjával, vagy ezeknek, véglegességével korlátozni.
- a magasabb rezgésszintű tudatok, energiák, régen elkötelezték már magukat, a Föld ismételt dimenzióváltásának segítésében.
 
medi: a Föld ketté fog válni s ebben gyakorlatilag, az univerzum minden létformája segíteni fog, a földön levő mindenféle életformának. Ketté fog válni egy felemelkedő földre, amely a 8. dimenzióba emelkedik és egy gyengébb rezgésű, katasztrófákon átmenő, de szintén rezgésemelkedő, 5. dimenziós földre. Ennek a galaxisnak a napjából, hatalmas foton-hullám érkezik, ami segíti a kettészakadt Föld felemelkedését, a 8. dimenzióba.
- a "NASA" pedig igyekszik megtartani a humán-tudat korlátozását, a 3 dimenziós működéssel, valamint, a fénysebességhatár és egyéb dolgok illúziójával.
- a média folyamatos félelemkeltő hatása a legkárosabb a tudatra és a legnagyobb szolgája a sötét erőknek, amelyek a paradicsomi asztal egyensúlyát megbontották.
- ezek a félelemkeltő módszerek a legnagyobb ellenségei a földi entitások és a humán faj rezgésváltásának és felemelkedésének.
 
medi: köszönöm.
én: mi is köszönjük.
- Béke legyen bennetek.
- veled is, benned is, köszönöm.
 
Nathaniel.