Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: az asztráltest bármin képes áthatolni, ami nála szilárdabb. (pl. betonfal, vagy ólom, vagy szikla) Nehezebben jut át, ott hagyja asztráltestét felépítő részecskéi egy részét. Embereken is át lehet menni, házakon, vizeken, tárgyakon, de a részecskék ott maradnak, amit később újból fel kell építeni, tölteni.
 
- ha nagy, képzett asztráltestben utazik valaki, a sebessége akár percenként több ezer kilóméteres is lehet és vigyázni kell az ütközésekre, a nekicsapódásokra. A lélek pontszerűvé zsugorodásával,  a sebesség ennek a sokszorosára növelhető, a védelme pedig kicsinysége miatt, rendkívül nagyra nő, hiszen nehéz meglátni és eltalálni, ekkora sebesség esetén.
 
- az asztráltest nem öregszik a fizikai testhez hasonlóan. A fizikai testet a lélekerő gyengülése öregíti, majd pedig a fizikai test megsemmisülésével a lélek kiszabadul és meggyógyul, hiszen a fizikai testet is a lélek működteti, lélekenergiával. (pl. az elektromosságot is a mozgást is a lélek szolgálja ki) A fizikai test, nem képes tökéletesen pótolni az energiahiányt, még a lélekbarion energia-felvevő képességével sem. Az asztráltest viszont nem gyengül, hiszen a lélekkel egyező rezgésben és erőben marad, mert azt a csekély elhasználódó energiáját, újra felveszi a környezetből.
 
- asztráltérben találkozhattok azokkal akikkel egy a feladatotok, kiegyenlíthetitek a saját, vagy mások által teremtett elementálok egyensúlyát és meg is szüntethetitek ezeket. Azok létezők, akiknek lélek-barionjai közel állnak a Forráshoz, képesek a forrás teljes információs tárának használatára. Tapasztaltak és sok információt képesek a 3. Dimenzióban és az asztrál világban is használni.
 
- őket őrzők védik, segítik, védik a fizikai testüket is és az asztráltérben a találkozásokat ők engedélyezik, hogy csak azokkal cserélhessenek információt, akiknek szándékuk, fejlődésük, megérdemli az összeköttetést és véletlen sem ártó a szándékuk. A harcokban az ilyen őrzők nem vehetnek részt, de feláldozhatják magukat, ha asztráltest halálos sebesülést kapna.
 
- azok, akik azt állítják, hogy az asztráltest csakis úgy nézhet ki és úgy változik ahogyan a fizikai test, azok még nem képesek felismerni az asztráltest teremtéseinek a lehetőségeit,  az asztrál-terek egymásba simulását a saját földi síkjukkal és nem vehetik észre, hogy asztráltérből is több van egybe ágyazódva, amely behatol minden irányban minden teremtésbe és a való, éppen élő, földi létezésbe.
 
- ezért megeshet az is, hogy egyszerre, egy asztráltérben, több asztrál világból találkozhatsz Önmagad különböző asztráltesteivel, amelyek lehetnek a fizikai világodból származó asztráltesteid, lehetnek a Föld valóságsíkjairól származóak, vagy pedig a mentális asztráltesteid, amelyek a pszichikai asztráltérből érkeznek különböző formában, fejletséggel és információkkal.
 
- így eshet meg az önmagaddal való harc és az önmagad segítése, vagy pedig önmagad tanítása is. Az asztrál-terek és az asztráltestek is itt vannak, beleágyazódva a világba. Nem látjátok és nem ismerhetitek fel, hacsak nem lép erős kölcsönhatásba a valóságsíkotokkal. Ilyen kölcsönhatás az angyal, szellem, démon, fények, vagy a megmagyarázhatatlan jelenségek látása, észlelése, illatok érintések, a fizikai testen keresztül. Az "ufók", nem minden esetben tartoznak az asztráltér kölcsönhatásos megnyilvánulásai közzé. 
Létező.