Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
medi: most pedig a síkokról, terekről és dimenziókról, valamint a világról szeretnék beszélni. Az asztrál-sík, amit az ezoterikusok tapasztalnak és az ezoterikusnak nevezett írások olvasói használnak, egy kicsit pontatlan elnevezés, hiszen a sík, igazából mindig a tér része. Az asztrális sík, inkább az érzékelés szintjét jelezheti, de semmiféleképpen nem az egész asztrális teret.
 
- a hagymát már sokszor felhoztuk példának, de a síkokat nem úgy kell elképzelnetek, hogy ott van köröttetek, mint pl. az emlegetett hagyma rétegei. A dimenziókat szintén nem úgy kell elképzelni, hogy valahol rajtatok kívül helyezkednek el. Az az egyszerű igazság, hogy síkok, dimenziók és terek, mind, az általatok ismert világba BELEÁGYAZÓDVA léteznek egyszerre anélkül, hogy ezt sokan közületek felismernék. Az asztrális utazás fogalma legalább megegyezik, mindenki testen kívüli élménynek nevezi.
 
- tehát nem síkról beszélünk, mert a sík ugye két-dimenziós, hanem ASZTRÁLTÉRRŐL amely 4. Dimenziós. (valamiért nem visz rá a kedvem hogy D-nek írjam, mert sok ember annyira dobálózik a D-kkel hogy inkább a hosszabb leírást választottam) Tehát az általatok ismert világ teljesen beleágyazódik, az általatok nem észlelt világokba, terekbe és dimenziókba. Így az általatok ismert világ, RÉSZE az ASZTRÁL világnak is többek között.
 

Teljes írás: Asztrál világ ˙1

 
medi: igen ám, de mégis van egy csomó fogalmatok, mint pl. szellem, ördög, angyal, sárkány, szeretet, illúzió, valóság, stb… amit nem tapasztalhattatok elmé-letileg. De mivel mindannyian valahol, valamikor, már megtapasztaltátok, (csak nem a 3. Dimenzióban) ezért a fogalmaitok még ha eltérőek is, az értelmezéseitekben ”EGY-ÉN-enként”, mégis adnak egy ”KÖZ-ŐS” ”IN-FORMÁ-ciós AD-AT-bázist. Ezt kérlek most értelmezd és ismerd fel az anyanyelved tökéletes rendszerét, amelyet kulcsnak is használhatsz, a szavak érzelmezése során. Az "in"szót, több nyelv is, ba-ban jelző-szónak használja jelenleg is.
 
én: mind egyek vagyunk, egy helyről, egy közös őstől származunk, és a forma, a testünk, minden információt tartalmaz. Tehát a forma, tartalmazza a teljes adatbázist, amiből a helyes kérdések megtalálásával meríthetünk. Tulajdonképpen, minden tudás bennünk van.
- EGY-ÉN-enként…  mind-EGY
- KÖZ-ŐS…  egy helyről származunk, közös ős
- IN-FORMÁ-ciós AD-AT-bázist… a forma, tartalmazza a teljes adatbázist, tartalmaz minden tudást.
 
medi: igen, a formában van minden tudás. A pszichikai asztráltér is valóságos, akkor is ha teremtett és nem megfogható. A Létezők teremtették, az emberek is teremtették. Ez a fajta asztrális tér is létezik, csak felépítésében, alkotó részeiben, másabb a fizikai asztráltértől és a valóságtól. A pszichikai asztáltér olyan virtuális mátrix, amely tele van információs részecskékkel, szabadon mozgó, fizikai haláluk után itt-ragadt entitásokkal, személyiségrészecskékkel. Ezek a terek ugyanitt vannak, részesei az általatok megélt valóságnak, csak közületek kevesen tapasztalják meg úgy, hogy tudati szinten az elmétekben is megmaradjon információnak.
 

Teljes írás: Asztrál világ ˙2

 
medi: az asztráltest hígabb és mozgékonyabb, ezért tud a sűrűbb, fizikai világ mozdítani, elsodorni belőle. Ilyenkor halványabbá válik és képes a fizikai testbe visszazsugorodni saját védelme érdekében. Ha anyagokon utaztok keresztül asztráltesttel, ott is veszíthettek az asztráltestetekből és ritkán meg is sérülhettek.
 
medi: a fizikai test és a lélek, folyamatosan pótolja, gyógyítja, az ilyen anyagelsodródásokat. Az asztráltestet sugárzások, vagy harcok, esetleges asztrál-rontások tudják megsebesíteni, illetve akár meg is ölni. Az utóbbi esetben, a fizikai test azonnal megsemmisül. Ezért akik gyakorlott beavatottak, általában nem is viszik magukkal az asztráltestüket.
én: tehát ha az asztráltest elpusztul, meghal a test is?
 
medi: ha az asztráltestet, a testen kívül pusztítják el, ebben az esetben igen, a fizikai test is elpusztul. A fizikai testben lévő asztráltestet, nem tudják teljesen megsemmisíteni. Ha utazás során semmisítik meg az asztráltestet, akkor az asztráltest szálai, amelyek a fizikai testhez, illetve a lélekhez rögzülnek, azonnal elkezdenek szétfoszlani. Ezekkel a szálakkal tudtok tájékozódni, visszatérni és egységben maradni, valamint információkat tudtok rajtuk keresztül továbbítani. A Földön a halál, gyakorlatilag a lélek teljes gyógyulását jelenti.
 

Teljes írás: Asztrál világ ˙3

 
medi: az asztráltest 4 dimenziós, hologram-szerű élő anyag, amit a lélek ír meg az utazáshoz. Mivel hologramszerű és írott, amit tulajdonképpen a lélek alkotó részei, a lélek-barionok töltenek meg, ezért mindenképpen élőnek kell tekinteni és mint élőt, pedig sebezhetőnek. Alakja bármilyen lehet, amilyennek csak elképzelik. Lehet –angyal, –ördög, –sárkány, –gyík, valamilyen állat, de akár sokszög, vagy bonyolult ábra is, csak négy-dimenziós állapotban. Lehet akár, piramis is.
 
- az egyszerű, kezdő tapasztalású emberek, a saját testképükre alkotják meg az asztráltestüket, mert ezzel tudják magukat azonosítani KÉPILEG. Egyszerűen nem képesek másként asztráltestet képezni, csak úgy, hogy a valódi, fizikai kiterjedésük, testképük szerintit hozzák létre. A tapasztaltabb, bölcsebb létezők, pontszerű lélek-barionnal utaznak. Kicsi, gyors és nehéz megtámadni, az élő, vagy a már nem fizikai világhoz kötött létezőknek.
 
- az asztráltestet be lehet fogni egy szilárdabb tartályba és az őrzők, élnek is ezzel a lehetőséggel, amikor az asztráltérből távoznia kell az itt-ragadt, de már nem élő entitásnak. (itt az élőt úgy értem, hogy a fizikai teste már nem él) Ilyenkor egy ideig hagyják tapasztalni, tisztulni, az asztrális feladatait bevégezni, majd begyűjtik őket, ha nem képesek megérteni, hogy ideje visszatérni a Forrásba.
 
- a geometriai ábrákat felöltő, fizikai síkon élő emberek, már nagyon régi, a Földet is többször megjárt lelkek. Ők a ”merkaba”, vagy bármilyen más ahhoz hasonlatos hologramos erőteret készítenek az asztráltérben való közlekedésre, amely alkalmas más asztrálterekben való közlekedésre is, hasonlóan a pontszerűvé zsugorodó lélek-barionhoz. 
Létező.